คนเห็นแก่ตัว

กรรมของ คนเห็นแก่ตัว คืออะไร เรามีคำตอบมาฝาก

 กรรมของ คนเห็นแก่ตัว คืออะไร เรามีคำตอบมาฝาก

 

คนเห็นแก่ตัว มีอยู่ปะปนกับคนในสังคม ไม่มีใครอยากเจอ หรือมีส่วนร่วมกับ คนเห็นแก่ตัว เพราะเขาจะเอาเปรียบ และเอาตัวเองรอด เขาจะได้ผลกรรมแห่งการกระทำอย่างไรบ้าง ซีเคร็ตมีคำตอบมาให้สำหรับกรณีนี้โดยเฉพาะ

 

คนเห็นแก่ตัว

 

ผลกรรมเกิดจากการกระทำ บุคคลดังกล่าวเห็นแก่ตัว อยากได้ของคนอื่นโดยไม่ทำอะไร ย่อมเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจในสังคม ไม่มีเพื่อนหรือบริวาร ถ้าเวลาตัวเองเดือดร้อนขอความช่วยเหลือบุคคลอื่นใด ย่อมไม่มีใครช่วยเหลือ นี่คือผลกรรมในปัจจุบัน

ถ้าอยากได้สิ่งของๆคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ถ้ามีมากคือความอยากมากขึ้น ก็จะทำให้ผิดศีล5 โดยเฉพาะข้อ2 อทินนา ทานา เวรมะณี สิกขา ปะทัง สมาธิยามิ เว้นจากการหยิบจับเอาของๆคนอื่นมาเป็นของตน ทำให้ผิดศีล ผิดกฎหมายด้วย และถ้าจิตของเขายึดมั่นถือมั่นในกรรมชั่วนี้มาก หากตายไปตกอบายภูมิแน่นอน

ภาพจาก Culturehook

 


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : ตั้งสัจจะกับตัวเอง ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ทำไม่ได้ ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : จูนทัศนคติอย่างไร เมื่อพ่อแม่หัวโบราณแต่ลูกหัวสมัยใหม่

Dhamma Daily : เครียดจน นอนไม่หลับ จะทำอย่างไรดี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.