โครงการชั่งหัวมัน

ทำความรู้จักกับ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ – บ้านไร่ของในหลวงร.9

ทำความรู้จักกับ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

โครงการชั่งหัวมัน หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย จากผืนดินอันแห้งแล้ง สู่โครงการตามพระราชดำริเพื่อเกษตรกร

ในปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำหนองเสือบ้านหนองคอไก่ ประมาณ 120 ไร่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ต่อมาทรงซื้อที่ดินแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ ทั้งนี้ที่ดินเกือบทั้งหมดมีสภาพเสื่อมโทรม เจ้าของเดิมปลูกต้นยูคาลิปตัสอ้อย และมะนาวไว้ แต่ปล่อยให้รกร้าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ใช้พื้นที่นี้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ รวมทั้งจัดทำฟาร์มโคนม โรงเลี้ยงไก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตลอดจนเป็นหน่วยทดลองพลังงานทดแทน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกชน และชาวบ้านใกล้เคียงร่วมดูแลรักษาและแลกเปลี่ยนความรู้ตามวิถีการดำรงชีวิตเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเริ่มพัฒนาที่ดินผืนนี้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ที่มาของชื่อโครงการ “ชั่งหัวมัน”

ระหว่างดำเนินโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางหัวมันเทศไว้บนตาชั่งโบราณในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลก่อนเสด็จฯกลับกรุงเทพฯ ครั้นเมื่อเสด็จฯแปรพระราชฐานไปประทับที่วังไกลกังวลอีกครั้งก็ทรงพบว่า หัวมันมีรากและแตกใบอ่อนขึ้นมาจึงมีพระราชดำริว่า “มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้” และมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกในกระถาง ต่อมาพระราชทานหัวมันเทศนั้นมาปลูกที่โครงการและพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

เยี่ยมชมโครงการของพ่อ

ปัจจุบันโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริแปรเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ โดยโครงการจัดรถบริการนำประชาชนเยี่ยมชมและเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกผักผลไม้ในท้องถิ่น ชมนาข้าวทดลองการเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น หรือหากต้องการออกกำลังกายสามารถเช่าจักรยานปั่นชมกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถเดินไปชมเรือนที่ประทับทรงงานและรถยนต์ส่วนพระองค์ได้อีกด้วย

 

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

1 หมู่ 5 บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3247-2700

 

แหล่งที่มา นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma of King Rama IX

 เรื่อง Pitchaya  ภาพ วรวุฒิ วิชาธร


บทความที่น่าสนใจ

โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย ชวนคุณทำ ดอกไม้จันทน์ จากใจ ถวายในหลวง ร.9

เวียนนาอาสา รุ่น 5 อาสาทำดีเพื่อพ่อ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้วยการฝึกอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.