ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ป่วยเป็น โรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย แต่ไม่อยากเป็นภาระคนอื่น ต้องแก้กรรมอย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย แต่ไม่อยากเป็นภาระคนอื่น ต้องแก้กรรมอย่างไร

ถาม: หากเรา ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาดเช่น โรคภูมิแพ้ตัวเองรูมาตอยด์หรือข้อกระดูกสันหลังอักเสบแบบยึดติด แต่ไม่อยากเป็นภาระผู้อื่น อย่างนี้มีวิธีแก้กรรมอย่างไรคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : การแก้กรรมคือการเปลี่ยนพฤติกรรม หากเป็นโรคก็ต้องรักษา ต้องมีวินัย กินยาให้ตรงเวลา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้โรคภัยยิ่งทรุดหนักกว่าเดิม พึงระลึกไว้เสมอว่า แม้กายป่วย แต่ใจต้องไม่ป่วยตาม คุณโยมควรหมั่นทำสมาธิภาวนา และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เช่น กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเองและสร้างสุขให้ผู้อื่น ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีที่จะไม่ทำให้ร่างกายของคุณโยมยิ่งทรุดโทรม เพียงเท่านี้คุณโยมก็จะมีความสุข

 

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

ภาพ : www.pexels.com


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : หากยังคร่ำครวญถึงผู้ที่จากไป จะทำให้วิญญาณไม่ ไปสู่สุคติ จริงไหม

โรคทางกายเกิดขึ้นเพราะจิตที่พิรุธ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

วิธีการรักษาความเจ็บป่วยอย่างพุทธะ บทความธรรมะโดย ท่าน ส.ชิโนรส

ที่จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดี ธรรมะละ สักกายทิฏฐิ ของพระพุทธเจ้า

ปัญหามีทั้งแก้ไขได้และแก้ไม่ได้ ธรรมะโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.