นิพพาน

ปัญญาธรรมประจำวันนี้ : ในฐานะคนธรรมดาทั่วไป เราจะสามารถเข้าสู่ นิพพาน ได้หรือไม่

ปัญญาธรรมประจำวันนี้ : ในฐานะคนธรรมดาทั่วไป เราจะสามารถเข้าสู่ นิพพาน ได้หรือไม่

ถาม  : เราสามารถฝึกตนเพื่อเข้าสู่ นิพพาน ในขณะใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปที่มีภาระหน้าที่การงานได้หรือไม่และสามารถทำได้อย่างไรคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : เราสามารถฝึกตนเพื่อเข้าสู่ นิพพาน ในขณะใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปที่มีภาระหน้าที่ได้ และสามารถทำได้ด้วยวิธีปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน โดยการเพียรกำหนดอิริยาบถย่อยให้มาก ๆและไม่ลืมที่จะกำหนดอิริยาบถหลักด้วย

การทำเช่นนี้จะทำให้เราตื่นรู้อยู่ทุกขณะจิตและสามารถเป็นอิสระจากกิเลสได้ เพราะความหมายที่แท้จริงของนิพพานคือ การเป็นอิสระจากความโลภ ความโกรธ และความหลง

เราสามารถหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้โดยการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 กล่าวคือ เราจะต้องเจริญสติในทุกกิจที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ ซึ่งการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองนี้ก็คือหนทางสู่นิพพานนั่นเอง


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : หากยังคร่ำครวญถึงผู้ที่จากไป จะทำให้วิญญาณไม่ ไปสู่สุคติ จริงไหม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ป่วยเป็น โรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย แต่ไม่อยากเป็นภาระคนอื่น ต้องแก้กรรมอย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การเสี่ยงโชค ผิดศีลไหม – นิตยสารซีเคร็ต

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.