ประคองพระโกศทองใหญ่

นายแพทย์ผู้ทำหน้าที่ประคองพระโกศทองใหญ่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

นายแพทย์ ผู้ทำหน้าที่ ประคองพระโกศทองใหญ่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ผู้ ประคองพระโกศทองใหญ่ ตั้งแต่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อัญเชิญประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนเข้าสู่พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนั้น มีผู้ทำหน้าที่ 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในส่วนความประทับใจต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่รักษาพระองค์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช นั้น ศ.นพ.ประสิทธิ์ ได้เปิดเผยกับสื่อว่า ประทับใจในพระราชจริยวัตรของพระองค์ ที่ทรงมีความกตัญญูต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งยัง ทรงมีพระราชดำรัสเสมอว่าอย่าทำให้ผู้ป่วยคนอื่นเดือดร้อน คนไข้เจ็บป่วยทางกายแล้ว อย่าทำให้จิตใจเจ็บป่วยไปด้วย ดังนั้นแพทย์และพยาบาลจะต้องยิ้มแย้ม

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ยังกล่าวต่อด้วยว่า มีพระราชดำรัส 3 คำ ที่ได้น้อมนำเอามาใช้ในชีวิต คือคำว่า “ทำต่อไป” ซึ่งเป็นพระราชดำรัส หลังจากที่ตนเองได้พูดถึงปัญหาต่างๆในการทำงาน ทำให้นึกถึงโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ทรงทำมาด้วยความยากลำบาก

ข้อมูลจาก ข่าวสด

เรียบเรียง ชลิตา

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.