การเจริญภาวนา

Dhamma Daily : การเจริญภาวนา ทำให้ได้บุญจริงหรือ

ถาม : การเจริญภาวนา ทำให้ได้บุญจริงหรือ

 

ตอบ : เราต้องเข้าใจก่อนว่าบุญคืออะไร “บุญ” แปลว่าชำระ…ชำระกายวาจา ใจ ตามภาษาธรรมะเรียกว่า การชำระขันธสันดานให้บริสุทธิ์” อันไหนชำระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์มากก็ได้บุญมากอันไหนชำระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์น้อยก็ได้บุญน้อย

ทีนี้เราต้องมาดูวิธีการทำบุญ พระพุทธองค์ได้แสดงการทำบุญไว้ 3 วิธี สำหรับชาวบ้านทั่วไป มีทาน ศีล และภาวนาส่วนพระจะใช้ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะพระไม่มีอะไรจะบริจาคเป็นทาน

มาดูเรื่องทานก่อน การ บริจาคทาน ช่วยชำระมัจฉริยะหรือความตระหนี่ถี่เหนียว ศีล จะชำระสิ่งที่จะเล็ดลอดออกมาทางกาย ทางวาจา ไม่ให้กายของเรากระทำผิด ไม่ให้วาจาของเราพูดผิด เช่น ไม่เอากายไปลักทรัพย์ ฆ่าสัตว์ ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ เพราะฉะนั้นกายและวาจาก็จะบริสุทธิ์ไปส่วนหนึ่ง ถือเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบๆ ที่เล็ดลอดออกมาทางกายและวาจา ภาษาธรรมะจะใช้คำว่า “วีติกกมกิเลส” ส่วน ภาวนา ช่วยชำระใจให้บริสุทธิ์โดยตรงทำให้ไม่ทำผิดทั้งสามทาง กาย วาจา ใจ…

การเจริญภาวนาชำระทั้งกาย วาจา ใจ…ให้บริสุทธิ์จึงทำให้ได้บุญมาก สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สมถะภาวนาช่วยทำให้จิตใจนิ่ง ช่วยชำระกิเลสอย่างกลาง (ปริยุฏฐาน) ซึ่งสามารถสงบนิ่งได้ด้วยสมาธิ ส่วนวิปัสสนาภาวนาจะไปชำระกิเลสที่ยังไม่ผุดขึ้นในใจ (อนุสัยกิเลสเป็นกิเลสที่ยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาทางกาย วาจา ใจ) ขุดรากถอนโคนกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน ดังนั้นการเจริญวิปัสสนาจะทำให้ได้บุญมากที่สุดเลยนะ เพราะเป็นทางที่จะทำให้จิตเราเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลส เป็นทางตรงไปสู่ประตูแห่งพระนิพพาน ดับกิเลสให้ไม่มีเหลือ

 

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

photo by publicdomainpictures on pixabay


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ฝึกสมาธิภาวนา : สัจธรรมสากลสำหรับคนทั้งโลก โดย ว.วชิรเมธี

เคล็ดลับ การภาวนา พุท โธ ให้จิตรวมตัวอย่างฉับพลัน โดย ส. ชิโนรส

ภาวนาครอบครัว หายใจสงบ เดินเป็นสุข ณ มูลนิธิหมู่บ้านพลัม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.