ราคจริตและโทสจริต

Dhamma Daily: คนประเภท ราคจริตและโทสจริต ควรฝึกสมาธิรูปแบบใด

Dhamma Daily: คนประเภท ราคจริตและโทสจริต ควรฝึกสมาธิรูปแบบใด

ถาม : สำหรับคนที่อยู่ในประเภทของ ราคจริตและโทสจริต ควรฝึกสมาธิในรูปแบบใด

ตอบ : สามารถใช้อานาปานสติหรือทำสมาธิแบบใดก็ได้ที่ตัวเองถนัดเพื่อให้เกิดความสงบ แต่ต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานเข้าไปเสริม เบื้องต้นให้พิจารณาว่าร่างกายนี้แยกออกเป็นธาตุทั้งสี่ที่ประกอบด้วยดิน น้ำ ไฟ ลม เมื่อเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นเพียงแค่ธาตุก็จะทำให้จิตยอมรับและปล่อยวางกายได้ แล้วก็มาพิจารณาความพอใจซึ่งเป็นราคะและความไม่พอใจซึ่งเป็นโทสะ ให้ดูทั้งสองตัวทำงาน อย่าดูเพียงตัวใดตัวหนึ่ง และต้องดูโดยไม่เข้าไปแทรกแซง ดูเฉย ๆไม่ต้องดับหรือแก้ไข ปล่อยให้ความพอใจและไม่พอใจนั้นเป็นไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจ โดยไม่ส่งออกทางกายและวาจา เมื่อเห็นบ่อย ๆ เข้าจะไม่ยึดอารมณ์ทั้งพอใจและไม่พอใจ เพราะเห็นว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่สภาวธรรมจึงไม่มีรัก ไม่มีชังในธาตุทั้งสี่ เห็นเป็นแค่ธรรม ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนเรา เขา เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ ราคะและโทสะก็จะเบาบางและหายไปในที่สุด

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily: ฝึกสมาธิ จากสื่อออนไลน์ได้หรือไม่

Dhamma Daily: พ่อแม่มีนิสัย ยึดมั่นถือมั่น และโกรธง่ายทำอย่างไรดี

Dhamma Daily: เป็นคนรักษาคำพูด แต่ทำไมชอบเจอแต่ คนไม่รักษาคำพูด คะ

Dhamma Daily: หัวหน้า ไม่ให้โบนัส กลุ้มใจ ทำอย่างไรดี

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.