GC เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก

GC เดินหน้าโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 2 ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว

GC เดินหน้าโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 2
ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว

ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า ลดขยะพลาสติก ลดมลพิษที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ ประกอบกับนวัตกรรมที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ทุกวันนี้เราสามารถที่จะนำสิ่งของที่เคยถูกใช้ไปแล้ว มาต่อยอดไอเดีย แปรรูปเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “อัพไซคลิง (Upcycling)”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จำกัด) มหาชน หรือ GC นั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และดำเนินการผ่านแนวทาง GC Circular Living ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และได้จัดโครงการ Upcycling Upstyling ขึ้น ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขยายโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ Upcycling โดยการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผ่านการออกแบบโดยนักออกแบบชั้นนำที่มีชื่อเสียงและผลงานระดับโลกและได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มลูกค้า คู่ค้าและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

GC ลดขยะพลาสติก รีไซเคิล

ในปีนี้ GC จึงต่อยอดโครงการในปีที่ 2 โดยเพิ่มการดำเนินการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycling ซึ่งนอกจากร่วมมือกับนักออกแบบที่มีผลงานในระดับสากลเช่นเคยแล้ว ยังได้ขยายความร่วมมือตลอดทั้ง ValueChain ผ่านการสร้าง Loop Connecting ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อนำขยะพลาสติกที่หลากหลายมา Upcycling ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ภายใต้รูปแบบงาน Home & Living

โดยโครงการ Upcycling Upstyling ปีที่ 2 นี้ เป็นความร่วมมือกับคู่ค้าของ GC ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีความมุ่งมั่นด้าน Circular Economy และความยั่งยืน 20 แบรนด์ ที่สนใจในการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าเพื่อสร้างระบบการจัดการขยะพลาสติก (Loop Connecting) อย่างเป็นระบบ

ในโครงการ มีการนำขยะพลาสติกหลังการใช้งานกว่า 10 ประเภทจากทั้ง 20 แบรนด์คู่ค้า มาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่เป็น Eco-Design 20 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Home&Living โดย 10 Expert of Style ชั้นนำผ่านการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการที่แตกต่างกันโดยผู้ประกอบการพลาสติกถึง 13 ราย

GC เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก

โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย ได้แก่

• Construction Material (จำนวน 4 ชิ้น)
• Outdoor Furniture (จำนวน 2 ชิ้น)
• Indoor Furniture (จำนวน 4 ชิ้น)
• Home&Decoration (จำนวน 10 ชิ้น)

แปรรูปขยะ เพิ่มมูลค่า GC

นับเป็นการสร้างความร่วมมือตลอด Waste Management Value Chain อย่างครบวงจร ก่อให้เกิด Solution ในการ Upcycling ขยะหลากหลายประเภทไปสู่สินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งทั้งภายในและภายนอกนานาชนิดที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้ดี เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการของเสีย และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยแนวคิด “Together for Better”

ขยะพลาสติก GC รีไซเคิล

โดยมีประเภทของขยะพลาสติกที่สามารถเข้าร่วมโครงการดังนี้

o PP/PE Bag
o PP/PE Mono Layer Film
o Multilayer Film/Sheetwith metalized layer
o PP Tray
o PVC Label
o PP/ PE/ PS Cap
o PET Bottle
o PE Bottle
o PE Gallon
o Multilayer Milk/Juice Box
o PE Fishing Net

เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก

และเมื่อผลงาน Eco-Design 20 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ GC จะผลักดันและสนับสนุนคู่ค้าและผู้ประกอบการพลาสติกให้เกิดการขายเชิงพาณิชย์เป็นการต่อยอดทางธุรกิจ และเกิดประโยชน์ที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ

โดยจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทั้งทางสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดนิทรรศการในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ตลอดจนการส่งผลงานเข้าประกวดงานออกแบบทั้งในประเทศและในระดับสากลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์ Upcycling ให้สังคม

ขยะพลาสติกเหลือใช้ GC รีไซเคิล

นอกจากนี้ ยังจะสานต่อโครงการนี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายรูปแบบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเป็นวงกว้างตอกย้ำความเป็นผู้นำของ GC ในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ที่มีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้ลูกค้า คู่ค้าและสังคมและมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ในที่สุด

ลดขยะพลาสติก GC

นับว่าเป็นโครงการดีๆ อีกโครงการหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกและนำมาใช้ได้จริง ทั้งในแง่การใช้งานและของตกแต่ง สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังรักษ์โลกในตัวเราทุกคนได้เป็นอย่างดี

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.