GUIDE TO THE CORDYCEPS ไขข้อสงสัย ถั่งเช่า อันตรายจริงหรือ?

ไขข้อสงสัย ‘ถั่งเช่า’ อันตรายจริงหรือ?

เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมา หลายคนอาจเคยเห็นข่าวผู้ที่รับประทานถั่งเช่าแล้วประสบปัญหาโรคไต ทำให้กระแสการใช้ถั่งเช่าเพื่อบำรุงสุขภาพซบเซาลง และเกิดข้อถกเถียงกันว่า การรับประทานถั่งเช่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

การนำถั่งเช่ามาสกัดเป็นอาหารเสริมจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ความใส่ใจในการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกกระบวนการ อีกทั้งยังต้องอาศัยการวิจัยเพื่อให้ได้ถั่งเช่าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ฉะนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่น่าเชื่อถือ หรือได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา จึงสำคัญไม่น้อยที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานถั่งเช่า

ถั่งเช่ากับโรคไต

ถั่งเช่ากับโรึคไต

ถั่งเช่าได้ถูกกล่าวขานมาตั้งแต่โบราณในด้านสรรพคุณที่สามารถบำรุงไต จนปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่ช่วยยืนยันว่าถั่งเช่าช่วยให้ไตมีสุขภาพดีขึ้น หากใช้ถั่งเช่าที่มีคุณภาพ และใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยล่าสุดโดยการทดลองทางการแพทย์กับมนุษย์ (Sun และคณะ 2019) ได้มีการสกัดสารคอร์ไดเซปิน (Cordycepin) จากถั่งเช่า และใช้สารสกัดนี้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรัง พบว่า ถั่งเช่าสามารถช่วยลดปริมาณโปรตีนรั่วไหลในปัสสาวะ ลดค่า BUN และค่า creatinine อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เลือกถั่งเช่าอย่างไรให้ปลอดภัย

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่งเช่าในบ้านเรามีมากมายให้ได้เลือกสรร แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ใดมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์มณจันทร์ เมฆธน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากำจัดแมลง ให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

ถั่งเช่า

 

  • การเพาะเลี้ยงที่ได้คุณภาพ สถานที่เพาะเลี้ยงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เพาะเลี้ยงบนธัญพืชที่มาจากแหล่งปลูกใกล้โรงงาน มีกรรมวิธีผลิตถั่งเช่าที่ปราศจากสารปนเปื้อน หรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น โลหะหนัก
  • มีสารออกฤทธิ์คอร์ไดเซปิน ที่เป็นตัวช่วยในการไหลเวียนโลหิต เมื่อการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายดีขึ้น อวัยวะต่าง ๆ ก็จะทำงานได้อย่างปกติ
  • มีการควบคุมคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณสารออกฤทธิ์ของสารคอร์ไดเซปิน การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักต้องไม่เกินมาตรฐาน รวมไปถึงการตรวจหาจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน
  • สามารถละลายน้ำได้ ถั่งเช่าที่มีคุณภาพต้องมีการออกฤทธิ์สารคอร์ไดเซปิน ซึ่งเมื่อทดลองนำไปละลายในน้ำ จะสามารถละลายน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่จับตัวเป็นก้อนหรือยังคงเป็นผง
  • มีอนุสิทธิบัตรในการเพาะเลี้ยงถั่งเช่า เพราะจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ มีงานวิจัยรองรับ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของกระบวนการผลิตได้
  • มีการรับรองโดยองค์การอาหารและยา สามารถตรวจสอบ อย. ได้ที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งดูฉลากด้านข้างขวดในส่วนปริมาณสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปิน “เพราะสารออกฤทธิ์เป็นตัวกำหนด คุณภาพ ของถั่งเช่านั่นเอง”

 

ถั่งเช่า

ฉะนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถั่งเช่าเพื่อบำรุงสุขภาพ ยังคงได้รับการยอมรับจากวงการวิจัยทั่วโลก แต่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลข้างต้น เพียงเท่านี้ผู้บริโภคก็จะสามารถรับประทานถั่งเช่าได้อย่างอุ่นใจแล้วค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจากคอร์ดี้ไทย (Cordythai)

โทรศัพท์ 09-2121-0669

LINE: @cordythai

WEBSITE: www.Cordythai.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.