เทียนหลง

เทียนหลง จับมือโรงพยาบาลในภาคเหนือของไทย ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ

บริษัท เทียนหลง ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือของไทยจัดทำมาตรการตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี (HCV) และไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการใช้โซลูชันการตรวจหา HCV&HBV ของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคด้วยการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม

น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส HCV&HBV ของเทียนหลงทำงานร่วมกับเครื่องสกัดกรดนิวคลีอิก PANA9600S และระบบพีซีอาร์ Gentier 96 โดยให้การทดสอบที่รวดเร็วด้วยความไวสูง

“เทียนหลงสามารถตอบสนองอย่างทันท่วงทีทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค เรามีความเชื่อมั่นอย่างมากในผลิตภัณฑ์ของเทียนหลง และเรายินดีสำหรับความร่วมมือมากขึ้นในอนาคต” ตัวแทนจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของไทยกล่าว

โซลูชันการตรวจหา HCV&HBV ของเทียนหลงถูกติดตั้งตามโรงพยาบาลรัฐในไทย และจะมีการติดตั้งโซลูชันของบริษัทตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ จะมีการนำโซลูชัน STIs ของเทียนหลงมาใช้ในไทยเร็ว ๆ นี้ เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.