พุท–โธ
Read More +

จิตสงบด้วยการภาวนา “ พุท–โธ ” ธรรมะโดย ส. ชิโนรส (พระมหาสุภา ชิโนรโส)

ความหลง
Read More +

เมื่อความหลงปลงชีวิตคน โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส (ส. ชิโนรส)

รู้จัก "ให้"
Read More +

รู้จัก “ให้” สุขใจกว่ารู้จัก “รับ” ธรรมะโดย พระมหาสุภา ชิโนรโส (ส. ชิโนรส)

รักตนเหมือนรักคนอื่น
Read More +

รักตนเหมือนรักคนอื่น ธรรมะโดย ท่าน ส.ชิโนรส

มิจฉาทัศน์
Read More +

“มิจฉาทัศน์” สาเหตุทุกข์ โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส (ส.ชิโนรส)

ลมหายใจ
Read More +

“ลมหายใจ” จัดการความเครียด โดย ท่าน ส. ชิโนรส

อิติปิโสถอยหลัง
Read More +

“อิติปิโสถอยหลัง” คำบริกรรมช่วยเร่งให้จิตสงบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.