เปรตปากเท่ารูเข็ม
Read More +

วิบากกรรมของเปรตปากเท่ารูเข็ม

ตายไปเป็นเปรต
Read More +

กินอาหารที่เขาถวายพระภิกษุตายไปเป็นเปรต

วิธีทำบุญให้เปรต
Read More +

วิธีทำบุญให้เปรต เกิดเป็นเทวดา จากเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารสู่เปรตแม่พระสารีบุตร – Secret

ไตรภูมิพระร่วง
Read More +

เข้าใจความหมายของคำว่า “ภูมิ” ผ่านไตรภูมิพระร่วง

หลวงพ่อจรัญ
Read More +

เปรตหลวงพ่อขำ – เมื่อพระกลายเป็นเปรต เรื่องเล่าโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

โอปปาติกะ
Read More +

โอปปาติกะ คืออะไร ทำไมบางคนจึงเห็น ทำไมบางคนจึงไม่เห็น

โจรเผาวัด
Read More +

วิบากกรรมของโจรเผาวัด

เปรต
Read More +

สุกรเปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.