ศีลกับอาชีพ
Read More +

Dhamma Daily  : ทำอย่างไรให้ ศีลกับอาชีพ ที่เราเลือกไปด้วยกันได้

สังเวชนียสถาน
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: การเดินทางไปสักการะ สังเวชนียสถาน ที่อินเดีย-เนปาล จะเป็นการปิดอบายภูมิได้ 1 ชาติ แน่นอนหรือไม่

ปฏิบัติธรรม
Read More +

ไขข้อข้องใจ หากคู่รัก ปฏิบัติธรรม ชีวิตคู่มักจะไปไม่รอดจริงหรือ

วิญญาณไม่ไปสู่สุคติ
Read More +

Dhamma Daily : โศกเศร้ากับผู้ที่เสียชีวิต ทำให้วิญญาณไม่ไปสู่สุคติจริงหรือไม่

ฤกษ์ยาม
Read More +

Dhamma Daily : พระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่อง “ฤกษ์ยาม” ไว้อย่างไร

การปฏิบัติธรรมฉบับมนุษย์เงินเดือน
Read More +

Dhamma Daily : แนะวิธีการปฏิบัติธรรมฉบับมนุษย์เงินเดือนที่มีเวลาไม่มาก

ตอบแทนพระคุณพ่อแม่
Read More +

Dhamma Daily : ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้อย่างไรบ้าง

พ่อแม่ชอบยึดมั่นถือมั่น
Read More +

Dhamma Daily: พ่อแม่มีนิสัยยึดมั่นถือมั่น และโกรธง่ายทำอย่างไรดี

ข่าวในโซเชียล
Read More +

Dhamma Daily : ข่าวในโซเชียลทำให้สะเทือนใจ ควรทำใจอย่างไรดี

ฮวงจุ้ย
Read More +

Dhamma Daily : ฮวงจุ้ย คืออะไร ทำไมต้องสนใจ

ไม่ใส่บาตร
Read More +

Dhamma Daily : ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่เข้าวัด ไม่ฟังธรรม ผิดไหม

การตั้งเป้าไว้ที่นิพพาน
Read More +

การตั้งเป้าไว้ที่นิพพานจะทำให้ขัดแย้งหรือสวนทางกับการใช้ชีวิตทางโลกหรือไม่

ปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติ
Read More +

Dhamma Daily : ปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติมีจริงหรือ

พระไม่ได้ฉันอาหาร
Read More +

Dhamma Daily : พระไม่ได้ฉันอาหารที่เราใส่บาตร จะได้บุญไหม

เขาก็ไปมีผู้หญิงอื่น
Read More +

ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของดิฉัน เมื่ออยู่ด้วยกันสักพักจนเราท้อง เขาก็ไปมีผู้หญิงอื่น

เลิกโกรธ
Read More +

Dhamma Daily : ทำอย่างไรดีให้เลิกโกรธพี่สาว

ได้รับผลกรรมอย่างไร
Read More +

Dhamma Daily : คนที่ดูถูก รังแก ทําร้ายคนอื่นจะได้รับผลกรรมอย่างไร โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

โลกิยนิพพาน
Read More +

โลกิยนิพพาน แตกต่างกับโลกุตตรนิพพานอย่างไร โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ