การเจริญภาวนา
Read More +

Dhamma Daily : การเจริญภาวนา ทำให้ได้บุญจริงหรือ

เจ้านายปากเปราะ
Read More +

Dhamma Daily : ขอวิธีทำใจสร้างภูมิคุ้มกัน เจ้านายปากเปราะ

โกหกบาปแค่ไหน
Read More +

” โกหกบาปแค่ไหน ” … สงสัยจัง !? พระอาจารย์มีคำตอบ

กดไลค์
Read More +

Dhamma Daily : เหตุใดจึงทุกข์ใจเพราะโพสต์ข้อความใน facebook แล้วไม่มีใครมา กดไลค์

ยังมีห่วง
Read More +

Dhamma Daily :คนธรรมดาที่ ยังมีห่วง อย่างเรา ๆ จะถึงนิพพานกันได้อย่างไรคะ

เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น
Read More +

Dhamma Daily : ถ้า เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น แล้วต้องขัดแย้งกับครอบครัว ควรทำอย่างไร

สิ่งบ่งบอกว่าได้พบธรรม
Read More +

Dhamma Daily : สิ่งใดที่เป็น สิ่งบ่งบอกว่าได้พบธรรม แล้ว ?

ดื่มสุราอย่างมีสติ
Read More +

Dhamma Daily : พระอาจารย์คิดอย่างไรที่มีคนเชื่อว่า ถ้าดื่มสุราอย่างมี สติ ถือว่าไม่ผิดศีล

รายได้ไม่เพียงพอ
Read More +

Dhamma Daily : รายได้ไม่เพียงพอ กับค่าใช้จ่าย ทำอย่างไรดี

การเวียนว่ายตายเกิด
Read More +

Dhamma Daily : การเวียนว่ายตายเกิด มีอยู่จริงหรือไม่

คนโลกสวย
Read More +

Dhamma Daily : ปัญหาโลกแตกของ คนโลกสวย อยากเห็นธรรม แต่ไม่อยากเห็นทุกข์ ทำอย่างไรดี

ยึดติด
Read More +

Dhamma Daily : ดิฉันสงสัยในคำสอนว่าเราไม่ควร ยึดติด ทั้งความสุข ความทุกข์ หรืออารมณ์ เช่นนั้นชีวิตคงจะราบเรียบมาก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.