เท้าจ๋า…เบาหวานขอโทษ

ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว
มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน
เรื่อง “เท้าจ๋า…เบาหวานขอโทษ”
เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเพื่อป้องกันการถูกตัดเท้าจากโรคเบาหวาน
ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 9.30 น.
ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว
สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม…ฟรี
ได้ที่ศูนย์เบาหวาน โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.