ใกล้สำเร็จแล้ว! วัคซีนไข้หวัดใหญ่รักษาหลายสายพันธุ์

หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวัคซีน (VRC) และห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องคาดเดาสายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะระบาดทุกปี เพื่อคิดค้นวัคซีนขึ้นมาป้องกัน ซึ่งบางครั้งมีการคลาดเคลื่อน ทำให้ไม่สามารถป้องกันผู้ป่วยจากไวรัสในปีนั้นๆได้ ขณะนี้ทีมนักวิจัยเปิดเผยว่า วัคซีนชนิดที่จะสามารถป้องกันไวรัสได้หลายสายพันธุ์ โดยไม่ต้องคิดค้นใหม่ทุกปี ใกล้เป็นความจริงแล้ว วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ จะสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายป้องกันตัวจากการคุกคามของไวรัส ซึ่งนักวิจัยสร้างขึ้นจากส่วนประกอบของไวรัสที่กลายพันธุ์น้อย จากการทดลอง วัคซีนสามารถป้องกันไวรัสเอชไฟว์เอ็นวัน (H5N1) และ เอชวันเอ็นวัน (H1N1) ในสัตว์ทดลองหลายชนิด เช่น หนู เฟอเรท และลิงได้ แม้ขณะนี้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็ถือเป็นก้าวใหญ่ไปสู่วัคซีนรูปแบบที่นักวิทยาศาสตร์หวังไว้

 

ที่มา: ไทม์ (TIME)
ภาพประกอบจาก Kapook.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.