สธ. เร่งแก้อุบัติเหตุทางถนน ลดความพิการ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พบว่า ผู้บาดเจ็บที่อาการสาหัสจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลร้อยละ 5.6 ส่วนผู้บาดเจ็บภายหลังการรักษา 2 ปี มีความพิการถาวรร้อยละ 4.6 พิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด ร้อยละ 75.6 เช่น กระดูกหัก บาดเจ็บทางศีรษะ บาดเจ็บไขสันหลัง แขน-ขาขาด รองลงมาคือความพิการทางการมองเห็น และความพิการทางจิตใจเท่ากันคือ ร้อยละ 7.4 และพิการในการได้ยินร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในวัยทำงานและเป็นหัวหน้าครอบครัว มีมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 2.7 ล้านบาทต่อคนพิการ 1 รายต่อปี

สำหรับข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้สรุปข้อมูลระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 – 5 มกราคม พ.ศ.2559 พบว่า มีผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 26,583 ราย เสียชีวิต 380 ราย ผู้บาดเจ็บนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,505 ราย และมีการนำผู้บาดเจ็บส่งรักษาต่อ 2,515 ราย อย่างไรก็ตาม ทีมแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1669 ได้ออกช่วยเหลือผู้ได้เจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้ถึง 10,163 ราย

จากอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุของความพิการหลายรูปแบบ กระทรวงสาธารณสุขจึงเริ่มกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนน เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในปีพ.ศ. 2559 โดยวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกตลอดทั้งปี เพื่อลดการเสียชีวิตและความพิการที่ตามมา

ที่มา: สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณภาพจาก :fsHH/Pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.