ข่าวด่วน, ไข้เลือดออก, วัคซีน, ข่าวสุขภาพ, วัคซีนไข้เลือดออก,

วัคซีนไข้เลือดออกของไทย รอขึ้นทะเบียนพร้อมใช้

นายแพทย์ จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนนั้น สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ประมาณร้อยละ 60 กล่าวคือ สามารถป้องกันได้ 60 จาก 100 ราย นอกจากนี้วัคซีนยังสามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ถึงร้อยละ 80 โดยการฉีดวัคซีนจะใช้ 3 เข็มในกลุ่มอายุ 9-45 ปี เนื่องจากสำหรับช่วงอายุต่ำกว่า 9 ปี ประสิทธิภาพของวัคซีนยังไม่ชัดเจนมาก ส่วนในกลุ่มอายุมากกว่า 45 ปี ยังไม่มีข้อมูลวิจัย อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้เลือดออกนี้ ถือเป็นวัคซีนที่อยู่ในแผนวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และเป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ต้น เพื่อให้สามารถนำไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้
ด้านนายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการอย. ระบุว่า ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งความเห็นเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกมาแล้ว เหลือเพียงรอเพียงความเห็นจากส่วนอื่น เมื่อครบก็จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านชีววัตถุพิจารณาต่อไป หากได้รับการอนุมัติก็จะเสนอต่อคณะกรรมการ อย. ชุดใหญ่ เพื่อให้อนุมัติขึ้นทะเบียนได้ทันที

ที่มา: ไทยรัฐ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.