Dinsaw Robot

ไทยเจ๋ง ! เตรียมส่งออก หุ่นยนต์ดินสอ (Dinsaw Robot) แก่ญี่ปุ่น

หุ่นยนต์ดินสอ (Dinsaw Robot) ของไทย ไม่แพ้ ชาติใดในโลก

สำหรับญี่ปุ่นเอง ขึ้นชื่อเรื่อง คนที่มีอายุยืนที่สุดในโลก แต่ทว่า มันกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องด้วย คนชราจะอยู่โดยลำพังได้อย่างไร ในเมื่อคนญี่ปุ่นเอง ต้องทำงานหนัก แม้ว่าจะมีสวัสดิการ และประกันสังคมที่ดี แต่อย่างไรก็ตา มคนชรายังต้องพึ่งพา และต้องการคนดูแลอยู่ดี ซึ่งทางญี่ปุ่นเอง มีการค้นคว้าเกี่ยวกับ หุ่นยนต์ (Dinsaw Robot) เพื่อผู้สูงอายุจำนวนมาก อย่างที่เราทราบกันดีว่า เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่สูงมาก จึงเป็นเรื่องยาก ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้

นาย เฉลิมพล ปุณโณทก ร่วมกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ นิ่มสกุล ร่วมกันนำหุ่นยนต์ดินสอไปบุกญี่ปุ่น ซึ่งผลที่ตอบรับกลับมา เกินความคาดหมายเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ญี่ปุ่นได้สั่งหุ่นยนต์ดินสอเป็นจำนวน 100,000 ตัว เพื่อนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

หุ่นยนต์ดินสอ เป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ตัวแรกของไทย ผลิตขึ้นโดย บริษัท ซีทีเอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการมนุษย์

หุ่นยนต์ดินสอ เป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กขนาดตั้งโต๊ะ ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ ที่อายุ 80 ปีขึ้นไป และอยู่ตามลำพัง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หรือเคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อย เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ จะทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุ โดยผ่านทางกล้องสามมิติ ที่สามารถจับการเคลื่อนไหว สามารถแยกระหว่างมนุษย์กับวัตถุได้ และสามารถโทรแจ้งเตือน เรียกแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที พร้อมทั้ง เก็บประวัติสุขภาพของผู้สูงอายุ แล้วรายงานให้แก่แพทย์ และคนในครอบครัว อีกทั้ง ยังมีระบบวิดีโอคอล เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุตรหลานและแพทย์ โดยที่ผู้สูงอายุไม่ต้องลำบากเรียนรู้การใช้งาน เนื่องจาก หุ่นยนต์ตัวนี้ติดตั้งระบบเชื่อมต่อ และรับสายให้เองอัตโนมัติ

ถือได้ว่า นวัตกรรมของไทยเรา ก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้วนะคะ

ภาพ จาก : tcels.or.th

ข้อมูล เรื่อง “ไทยเจ๋ง ! เตรียมส่งออกหุ่นยนต์ดินสอ แก่ญี่ปุ่น” เขียนโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.