ลดโควิด

ระบายอากาศไว้ ช่วย ลดโควิด ในบ้าน

ระบายอากาศภายในอาคาร ลดโควิด ในที่อยู่อาศัย

เมื่อไม่นานมานี้ WHO องค์การอนามัยโลก เพิ่งออกมายอมรับว่าโควิดสามารถติดต่อผ่านละอองที่ลอยอยู่ในอากาศได้ ในขณะที่ข้อมูลผู้ป่วยของไทยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าส่วนใหญ่ติดต่อกันเนื่องจากการอยู่อาศัยในบ้านเดียวกัน และน้อยมากที่จะติดจากการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นการระบายอากาศ ให้หมุนเวียนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ช่วย ลดโควิด ภายในบ้านได้ค่ะ

กรมอนามัยบอกไว้เลยว่าการทำให้มีอากาศหมุนเวียนนั้นจะช่วยลดความเข้มข้นของเชื้อที่ลอยอยู่ในอาคารได้ ซึ่งวิธีหลักๆ ที่กรมอนามัยแนะนำคือระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ และด้วยการใช้เครื่องระบายอากาศ

วิธีทางธรรมชาติ

คือการเปิดประตูหน้าต่าง หรือช่องลม อย่างน้อย 2 ด้านของห้อง เพื่อให้มีช่องลมเข้าและออก โดยต้องเปิดก่อนและหลังการใช้งานอย่างน้อย 15 นาที

ระบายอากาศลดโควิด

ใช้เครื่องระบายอากาศ

เช่นพัดลมระบายอากาศ หรือเครื่องระบายอากาศสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ในสถานที่อากาศปิดนั้น มีการใช้งานที่ค่อนข้างระมัดระวังคือ
1. ควรเปิดให้การระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งานอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
2. ไม่ควรบังคับทิศทางลมไปยังบุคคลใด บุคคลใด บุคคลหนึ่ง
3. เลี่ยงระบบปรับอากาศที่นำอากาศหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เว้นแต่จะมีการฆ่าเชื้อก่อน
4. ในบริเวณที่มุมอับ ควรใช้พัดลมเพื่อช่วยกระจายตัวอากาศ
5. ระบายอากาศออกไปในบริเวณที่มั่นใจว่าไม่มีผู้อื่นอยู่

นอกจากนั้นในบ้านที่ใช้พัดลมตั้งโต๊ะ หรือตั้งพื้น ให้หันหน้าพัดลมออกไปทางนอกบ้าน เพื่อให้อากาศถ่ายเท และห้ามเปิดพัดลมจ่อหน้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจพัดเอาเชื้อโควิดเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดลมหายใจได้โดยตรง

 

อีกหนึ่งข้อห้ามสำคัญคือ เลี่ยงการใช้พัดลมเพดานทุกชนิด โดยเฉพาะบ้านที่ปิดทึบ เพราะแรงของพัดลมทำให้เชื้อโควิดฟุ้งกระจายในอากาศ 

ส่วนสายอุปกรณ์ที่กำลังหาซื้อเครื่องกรองอากาศ ควรเลือกที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคและการตรวจวัด เลือกที่ใช้ระบบกรอง HEPA Filter วางเครื่องกรองในบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัย และควรตรวจสอบ บำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนบ้านที่ใช้เครื่องปรับอากาศ แนะนำว่าควรใช้พัดลมดูดอากาศควบคู่ไปด้วย  เพื่อระบายอากาศในห้องออกสู่ภายนอก ไม่หมุนวนอยู่ภายใน 

ข้อมูล กรมอนามัย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

LONG COVID ( ลองโควิด ) เรื่องต้องรู้เมื่อหายจาก COVID-19
ไขปัญหาทำไมยังไม่ฉีด วัคซีนโควิดในเด็ก พร้อมวิธีรับมือสำหรับผู้ปกครอง
คนไทยเครียดซึมเศร้า ยังไม่ ติดโควิด แต่สุขภาพจิตใกล้โคม่า

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.