คาถาผูกมิตร

7 คาถาผูกมิตร ทําตัวเองให้ยิ่งน่ารัก

คาถาผูกมิตร

วันนี้เรามี คาถาผูกมิตร มาฝากค่ะ ชีวจิตเชื่อว่าใครๆ ก็อยากเป็นเพื่อนกับคนน่ารัก เพราะเขาหรือเธอมักสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกสุขใจ สบายกายเมื่ออยู่ใกล้

เราเชื่อว่าผู้อ่านชีวจิตทุกคนมีความน่ารักอยู่ในตัวแล้ว  แต่คุณจะยิ่งมีเสน่ห์และมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ  หากมีคาถาผูกมิตรเหล่านี้ติดกายไว้ค่ะ

1.รู้จักทักทาย การทักทายคนรู้จักหรือแนะนําตัวเองกับเพื่อนใหม่     แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรและเอาใจใส่ ทําให้ผู้ได้รับการทักทายรู้สึกว่ามีคนให้ความสําคัญ

2.จําชื่อแม่นยํา การจําและเรียกชื่ออีกฝ่ายอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังทําให้อีกฝ่ายเกิดความประทับใจ อยากรู้จักเรามากขึ้นทำตัวให้น่ารัก

3.มีนิสัยร่าเริง คนที่มองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มักมีคนอยากเข้าใกล้ มากกว่าคนที่หน้าตาบูดบึ้งหรืออารมณ์เสีย ฝึกยิ้มบ่อยๆ มีอารมณ์ขันเสียบ้าง เพื่อสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนรอบข้าง

4.ไม่โอ้อวด ระมัดระวังคําพูดที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกด้อยกว่า รู้จักถ่อมตน  สุภาพอ่อนน้อม  และวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

5.รับฟังทั้งข้อดีและข้อเสียของตนเอง พิจารณาคําตักเตือนจากคนรอบข้าง เมื่อเห็นว่ามีเหตุผล ควรรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้น

ผูกมิตร

6.มองเห็นข้อดีของผู้อื่น ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบ ฉะนั้นจงมองข้อดีมากกว่าข้อเสีย

7.แสดงความจริงใจ รู้จักแสดงความรู้สึกชื่นชม ยินดี หรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยความจริงใจ มีน้ําใจต่อคนรอบข้าง

อาจารย์สาทิส อินทรกําแหง  กูรูต้นตํารับชีวจิต แนะอีกว่า  การทําตนให้สดชื่นรื่นเริงและตื่นตัวแจ่มใส ช่วยกระจายความสุขกายใจและสร้างสังคมสุขภาวะไม่รู้จบด้วยค่ะ

จากคอลัมน์ เกร็ดสุขภาพ (ชีวจิตดูแลใจ)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.