น้ำดื่ม, ดื่มน้ำ, น้ำ, ออกกำลังกาย, การออกกำลังกาย

น้ำดื่ม เชื่อหรือไม่ แค่ดื่มก็มีหุ่นสวย กล้ามเฟิร์มได้!

น้ำดื่ม ที่เราดื่มกันทุกวันมีความสำคัญต่อการปั้นหุ่นสวย

น้ำดื่ม จะช่วยให้เรามีกล้ามที่สวยงามได้อย่างไร แล้วน้ำมีความสำคัญต่อการออกกำลังกายมากแค่ไหน เรามีคำตอบ

หนังสือกีฬาเวชศาสตร์ โดยนายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม อธิบาย ผลเสียของการที่กล้ามเนื้อขาดน้ำ ว่า

1.ส่งผลให้ระบบการไหลเวียนโลหิตบกพร่อง เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการลําเลียงสารอาหารและ

ออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อทําให้ประสิทธิภาพ ในการระบายของเสียและความร้อนของร่างกายลดลง

2.ประสิทธิภาพลดลง หากดื่มน้ำน้อยจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเซลล์ กล้ามเนื้อลดลง

3.กล้ามเนื้ออ่อนล้า การสูญเสียน้ำประมาณร้อยละ 2 ของน้ำหนักตัว (ประมาณ1-1.4ลิตร) ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนล้าง่าย ร่างกายจะไม่สามารถทนการออกกําลังกายได้นานๆ และถ้าเสียน้ำไปมากกว่าร้อยละ 4 ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 2-2.8 ลิตร) สมรรถภาพในการออกกําลังกายจะลดลงอย่างชัดเจน

4.กล้ามเนื้อเป็นตะคริวง่าย บิลล์ สตาร์ ผู้ฝึกสอนการบริหารร่างกาย มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์

ได้อธิบายไว้ ในนิตยสาร MuscleMag ว่า ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในร่างกายต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยสําคัญ หากดื่มน้ำไม่เพียงพอ ร่างกายจะเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำ ซึ่งจะไปลดการสร้างเม็ดเลือด ทําให้ระบบการทํางานของเลือดมีปัญหา ส่งผลไปถึงการทํางานของหัวใจ

ไม่เพียงเท่านั้น หากร่างกายขาดน้ำจะทําให้การลําเลียงออกซิเจน น้ำ และสารอาหารไปสู่เซลล์กล้ามเนื้อมีปัญหาตามมาด้วย

ดื่มน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำ, ออกกำลังกาย, การออกกำลั งกาย
ดื่มน้ำอย่างเหมาะสม ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกาย

HOW TO น้ำ เพื่อกล้ามเนื้อแข็งแรง

สําหรับการดื่มน้ำเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงพร้อมสําหรับการออกกําลังกายนั้น คุณหมอวิรุฬห์อธิบายว่า

1.ก่อนออกกําลังกายประมาณ 20-30 นาที ควรดื่มน้ำเย็นประมาณ 400-500 มิลลิลิตร เพราะกว่าน้ำเย็นจะผ่านจากกระเพาะอาหารลงสู่ลําไส้เล็ก เพื่อดูดซึม จะใช้เวลาราว 30 นาที และไม่ต้องเกรงว่าจะปวดปัสสาวะ เพราะเมื่อเริ่มออกกําลังกายการไหลเวียนของเลือด ไปยังไตจะลดลงทําให้ปัสสาวะน้อย แต่ไม่ควรดื่มน้ำปริมาณมากๆ ทันทีก่อนออกกําลังกาย เพราะจะทําให้จุกเสียดท้อง และน้ำยังไม่สามารถดูดซึมที่ลําไส้เล็กได้

2.ระหว่างออกกําลังกายที่ใช้เวลา น้อยกว่า 30 นาที เช่น การวิ่งระยะไกล การขี่จักรยานระยะไกล การเตะฟุตบอล ผู้ออกกําลังกายควรดื่มน้ำทดแทนเป็นระยะๆ โดยดื่มครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้อง แนะนําว่า ให้ดื่มน้ำเย็นครั้งละ200มิลลิลิตร ทุกๆ 15 นาที และเมื่อออกกําลังกายเสร็จให้ดื่มอีก 500 มิลลิลิตร

3.เมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้ว ให้คํานวณปริมาณน้ำที่ดื่มทดแทนจากน้ำหนักตัวที่หายไป ระหว่างการออกกําลังกาย น้ำหนักหายไปเท่าใดก็ให้ดื่มน้ำ ทดแทนเท่านั้น น้ำหนักที่ลดลงภายหลังการออกกําลังกายส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักของน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อ มากกว่าจะเป็นน้ำหนักของไขมัน

ทั้งนี้ คุณควรชั่งน้ำหนักตัวทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการออกกําลังกาย เพื่อคํานวณหาปริมาณน้ำที่ต้องดื่มทดแทน การชั่งน้ำหนักตัวเป็นระยะๆ จะเป็นการ ประเมินภาวะขาดน้ำได้ดีที่สุด อาการกระหายน้ำเป็นตัวบ่งชี้ภาวะขาดน้ำได้ดี เพราะจะมีอาการต่อเมื่อร่างกายขาดน้ำไปมากพอสมควร โดยพบว่า ผู้ออกกําลังกายหลายรายมีน้ำหนักตัวลดลง เนื่องจากภาวะขาดน้ำโดยไม่มีอาการกระหายน้ำให้เห็นเลย

ดื่มน้ำ, น้ำดื่ม, น้ำ, ออกกำลังกาย, การออกกำลังกาย
ดื่มน้ำ ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงพร้อมสําหรับการออกกําลังกาย

มีเทคนิคดีๆ มาบอกต่อแล้ว ครั้งหน้าอย่าลืมพก น้ำดื่ม ไปออกกำลังกายด้วยนะคะ


บทความอื่นที่น่าสนใจ

ดื่มน้ำ วิธีไหนแบบไหนที่เริ่ดสุด ปังสุด เหมาะกับสุขภาพ

ทึ่ง! อึ้งทั้งบาง ท่าออกกำลังกาย คลายปวดจากส้นสูง

วิธี ลดขา ด้วยสูตรออกกำลังกายลับเฉพาะจากเทรนเนอร์สุดหล่อแดนมะกัน

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.