อุบัติเหตุทางการแพทย์,โรคหมอทำ,อุบัติเหตุ,accident,โรค

อุทาหรณ์ 3 เคส อุบัติเหตุทางการแพทย์ โรคหมอทำ ที่ต้องระวัง

โรคหมอทำ : 3 เคส อุบัติเหตุทางการแพทย์

โรคหมอทำ คือความผิดพลาดจากการรักษา เกิดได้จาก 2 ส่วน คือ ความผิดพลาดของแพทย์ และความผิดพลาดของผู้ป่วย

1.ความผิดพลาดของแพทย์ แบ่งเป็นสาเหตุหลักๆ ได้ 2 เรื่อง

การแพทย์
อุบัติเหตุทางการแพทย์ที่เกิดจากความผิดพลาด

1.1 การวินิจัยโรคผิด มีสาเหตุ คือ หนึ่ง แพทย์ได้ประวัติไม่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแพทย์ไม่มีเวลาในการซักหรือสอบถามประวัติโดยละเอียดรอบคอบ สอง เกิดจากแพทย์ไม่ได้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดรอบคอบ หรือไม่ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม สาม เกิดจากโรคยังคลุมเครือ เช่น คนเป็นไส้ติ่งอักเสบ แต่ไส้ติ่งของคนไข้ไปแอบซ่อนอยู่หลังลำไส้ใหญ่ ทำให้ตรวจบริเวณหน้าท้องแล้วอาจจะคลุมเครือ ทำให้วินิจฉัยผิดพลาดได้

 

1.2 ด้านการรักษาที่ผิดพลาด อาจเกิดได้หลายสาเหตุเช่น หนึ่ง แพทย์ขาดความรู้ความชำนาญในโรคที่รักษา เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีการแพทย์มีการพัฒนาไปมาก จนเป็นไปไม่ได้ที่แพทย์คนใดคนหนึ่งจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกแขนง ก็ย่อมทำให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาได้ สอง การวินิจฉัยล่าช้า แม้อยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญ สาม อาจเกิดจากระบบของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งที่อาจบ่ายเบี่ยงการรักษาในกรณีผู้ป่วยประกันสังคมหรือผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งโรงพยาบาลได้เงินแบบเหมาจ่ายไปแล้ว จึงพยายามคุมค่าใช้จ่ายในการรักษา สี่ ความผิดพลาดที่เป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งด้านของเทคโนโลยี เครื่องมือ

2. ด้านของคนไข้ การบอกประวัติการรักษาไม่ครบ ด้วยความไม่รอบคอบ ไม่รู้ และความอาย ทำให้แพทย์วินิจฉัยผิดพลาด

จากนี้จึงเป็น 3 ประสบการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดส่วนเเรก คือ “ความผิดพลาดของแพทย์” ที่คุณไม่ควรพลาดติดตาม
กับตอนแรก “แพ้ยาเพราะการจ่ายยาผิดพลาด จนทำให้ตาบอด”

หน้าถัดไป ค่ะ

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.