ระงับโกรธ, อารมณ์โกรธ, ความโกรธ, วิธีสยบความโกรธ

10 วิธีฝึก ระงับโกรธ ต้นเหตุหัวใจอ่อนแอ

10 วิธีฝึก ระงับโกรธ ต้นเหตุหัวใจอ่อนแอ

วิธี ระงับโกรธ มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวว่า “หากคุณอดทนกับชั่วขณะที่อารมณ์ โกรธปะทุ ขึ้นมาได้ คุณจะรอดพ้นจากความทุกข์ใจไปได้ อีก 100 วัน” แสดงให้เห็นว่าความโกรธนั้นมีอานุภาพและสร้างความเสียหายได้มากมาย แต่ถ้าเรารู้วิธีจัดการกับอารมณ์โกรธก็จะมีความสุขใจไปได้อีกนานเท่านาน

ชีวจิต ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มาแนะนำกระบวนการรับมือกับความโกรธ ที่จะทำให้เรารู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ช่วยทำให้ สุขภาพจิตและสุขภาพกายโดยเฉพาะหัวใจแข็งแรงขึ้นด้วย ติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ

 

1. ยอมรับว่าโกรธ

จุดเริ่มต้นที่นับได้ว่าเป็นชัยชนะต่อตนเองคือ รับรู้ว่า ณ ขณะนั้น เรามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นในใจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เนื่องจาก การทำใจยอมรับอารมณ์ในด้านลบของตนเองเช่นนี้ได้เกิดจากความ เข้าใจพื้นฐานว่า คนเรามีอารมณ์ทั้งด้านดีและด้านร้าย และทั้งสอง สิ่งนี้ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็นธรรมดา

ถ้าเราปฏิเสธความโกรธ แปลว่าเราละเลยความเจ็บปวดใจ ของตนเอง วิธีนี้จะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงและเสี่ยงที่จะเกิดการ ปะทุของอารมณ์ซึ่งอาจสร้างความเสียหายได้ในอนาคต

 

2. ทำความรู้จักความโกรธในระดับต่างๆ

ความโกรธเป็นอารมณ์ที่มีพลังรุนแรง เราควร ฝึกฝนให้เกิดการรับรู้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีหลาย ระดับ จะได้รับมือถูก เริ่มต้นจาก…

ระดับเบา ได้แก่ ความไม่พอใจ หงุดหงิด น้อยใจ ที่ก็นับว่าเป็นอารมณ์โกรธเช่นกัน แต่เกิดขึ้น ในระดับแรกๆ ซึ่งถ้าไม่ใส่ใจแก้ไขอาจสะสมจน เกิดเป็นความโกรธในระดับต่อไปได้

ระดับกลาง รู้สึกว่าโกรธแต่ยังพอรู้ตัวและ ระงับอารมณ์ได้ อาจมีการตอบโต้ทางวาจา สีหน้า ออกไปบ้าง

ระดับรุนแรง ความโกรธชนิดบันดาลโทสะ โกรธแค้นจนอยากจะเอาคืนบ้าง ถ้ามาถึงระดับนี้ อาจเกิดการใช้ความรุนแรงต่าง ๆ เช่น ทำร้าย ร่างกาย ทำลายข้าวของตามมาได้

 

3. ยิ่งรับรู้เร็ว ยิ่งหยุดโกรธได้เร็ว

หลายคนอาจไม่ทราบว่า เพียงแค่เรารับรู้ อารมณ์โกรธให้ได้ ความโกรธก็มีแนวโน้มที่จะ ค่อยๆ ลดระดับลง เช่น ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ว่า ตัวเราเองเกิดความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นหลังจากถูก แซงคิว สิ่งที่ตามมาคือ เราย่อมอยากให้ผู้อื่นรับรู้ ถึงความไม่สบายใจนี้เป็นธรรมดา

ทุกครั้งที่อารมณ์โกรธเกิดขึ้นในใจ เราต้อง ไม่ลืมว่า แท้จริงแล้วความโกรธเป็นการส่งสัญญาณ เรียกร้องให้เราหันกลับไปดูแลทุกข์ในใจของตน ก่อนจะสะสมเป็นอารมณ์เชิงลบอื่น ๆ เช่น ความ หงุดหงิด น้อยใจ เสียใจ ก่อนจะกลายเป็นความ โกรธเคืองที่ซับซ้อนมากขึ้นในภายหลัง

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.