ระงับโกรธ, อารมณ์โกรธ, ความโกรธ, วิธีสยบความโกรธ

10 วิธีฝึก ระงับโกรธ ต้นเหตุหัวใจอ่อนแอ

4. รับฟังความโกรธของตนเอง

เมื่อเกิดความหงุดหงิด การระเบิดอารมณ์ ออกไปโดยคาดหวังให้คู่กรณีรับรู้และหันมาทำตาม นั้นนับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะเป็นการ คาดหวังให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของเรา

ทางที่ดีที่สุดคือ เมื่อเกิดความหงุดหงิดขึ้นในใจ ให้รู้ไว้เสมอว่า ตัวเราเองก็เป็นที่พึ่งให้ตนเองได้ โดยรับรู้อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นและยอมรับว่านี่คือ เรื่องธรรมดา เมื่อรู้สึกสุขใจได้ก็รู้สึกทุกข์ใจได้ เช่นกัน ทันทีที่ใจยอมรับว่ามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้น โอกาสที่ความโกรธจะปะทุก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง

 

5. ออกจากสถานการณ์นั้นก่อน

เมื่อจิตใจเปราะบาง สติก็จะวูบวาบไปตาม อารมณ์ เกิดช่องโหว่ให้รู้สึกอ่อนไหวไปตามสิ่งเร้า ต่างๆ ได้ง่าย เช่น ภาพ คำด่าว่า กิริยา สีหน้า ของคู่กรณี

หากเรารู้สึกว่า เมื่อรับรู้เหตุการณ์ตรงหน้าแล้ว รู้สึกไม่พอใจจนถึงขั้นมีอารมณ์โกรธและไม่อาจ ต้านทานความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นได้ ให้พา ตัวเองออกมาจากสถานการณ์แวดล้อมที่ก่อให้เกิด อารมณ์โกรธก่อน ซึ่งเป็นวิธีลดโอกาสรับสิ่งเร้าที่จะ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ที่เป็นลบต่างๆ ได้ดี

ระงับโกรธ, อารมณ์โกรธ, ความโกรธ, วิธีสยบความโกรธ
การเปลี่ยนอิริยาบถให้ผ่อนคลาย ช่วยระงับอารมณ์โกรธได้

6. ดับโกรธด้วยมุมสงบ

เมื่อพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่เป็นชนวน ก่ออารมณ์โกรธได้แล้ว ให้ใช้เวลาอยู่ในห้องที่ เงียบสงบสักครู่ เปลี่ยนอิริยาบถสบายๆ เช่น ดื่มน้ำ เข้าห้องน้ำ ล้างหน้าล้างตา เดินเล่น ออกไปชมสวน หรือฟังเพลงที่มีจังหวะผ่อนคลาย แล้วจะค่อยๆ พบว่าตนเองกลับมามีสติ รู้เนื้อรู้ตัว อยู่กับปัจจุบันขณะได้อีกครั้ง

แต่ถ้าหากยังมีความรู้สึกหงุดหงิดค้างอยู่ในใจ ให้ใช้วิธีสยบความโกรธในข้อต่อไป

 

7. นับเลขพาใจกลับสู่ความเป็นกลาง

วิธีนี้เป็นวิธีสากล คือ หลังจากที่รู้สึกสงบลงได้บ้างแล้ว ให้นับ เลข 1-10 ไปเรื่อย ๆ ช้า ๆ โดยผ่อนลมหายใจเข้า – ออกช้าๆ ตามไปด้วย

วิธีนี้เป็นวิธีดึงความสนใจจากเรื่องที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดมาจดจ่อ กับเรื่องที่เป็นกลาง ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกบวกหรือลบ เช่น ตัวเลข ขอให้นับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สึกสงบลง

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.