สถานที่และบรรยากาศที่ดี มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

หน้าที่ของเราคือหาอากาศบริสุทธิ์แบบนั้นหายใจให้ได้มากที่สุด ถ้าจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่อากาศเป็นพิษจะทำอย่างไร นี่เป็นปัญหาใหญ่ต่อสุขภาพนะคะ เพราะเราหายใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าได้รับอากาศดีร่างกายก็จะดี เดี๋ยวนี้ถ้าได้รับอากาศเสียร่างกายก็จะเสียเดี๋ยวนี้เช่นกัน ค่อยๆ สะสมไปจนสารพิษมากพอ แล้วแสดงอาการของโรคให้เห็น จึงทำให้เห็นได้ว่าคุณภาพอากาศสำคัญต่อสุขภาพมาก ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในที่อากาศไม่ดี ก็ปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านให้ดีขึ้นก็แล้วกัน หาต้นไม้มาช่วยฟอกอากาศให้ได้มากที่สุด เริ่มต้นแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนดีที่สุดค่ะ

ปกติคนเราจะหายใจแบบลึกที่ปอดกลีบล่างจะได้รับอากาศมากที่สุด ปกติคนเราจะหายใจสั้นและตื้น ทำให้อากาศเข้าปอดในช่วงบนมากกว่า ปอดกลีบล่างจึงไม่ค่อยได้รับอากาศเต็มที่ ถ้าปอดกลีบล่างได้รับอากาศมาก ออกซิเจนจะเพียงพอต่อการทำงานของร่างกาย เราก็ไม่ต้องหายใจถี่เร็ว ซึ่งเป็นการใช้งานร่างกายมากเกินไป ทำให้เสื่อมเร็วกว่ากำหนด การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยถนอมร่างกายให้ใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพ

เมื่อหายใจได้ลึกแบบนั้นแล้ว  เราอาจฝึกการหายใจอีกแบบหนึ่งที่มีประโยชน์มากเช่นกัน นั่นคือการหายใจให้ปอดทุกส่วนมีการขยายตัวซึ่งจะมีขั้นตอนการหายใจดังนี้

1.หายใจช้าๆ เบาๆ และยาวๆ ตลอดการหายใจ

2.เมื่อหายใจเข้าในช่วงแรกประมาณหนึ่งในสามให้อากาศไหลเข้าสู่ปอดกลีบล่าง หน้าท้องจะพองออก

3.หายใจเข้าช่วงที่สอง อีกหนึ่งในสามให้อากาศไหลเข้าสู่ปอดกลีบกลางเราจะรู้สึกว่าชายโครงขยายตัวพองออก

4.หายใจเข้าช่วงสุดท้ายอีกหนึ่งในสามให้อากาศไหลเข้าที่ปอดกลีบบน หน้าอกเราจะขยายตัวพองออก

5.จากนั้นก็หายใจออก จะมีการคืนตัวของกล้ามเนื้อกลับสู่สภาพปกติ

การหายใจวิธีนี้ปอดจะมีการขยายตัวและหดตัวทุกครั้ง อากาศจะเข้าสู่ปอดได้มากและครบทุกส่วน ถุงลมที่อยู่ในปอดส่วนต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อมีการยืดหยุ่นอยู่เสมอ ประสิทธิภาพของถุงลมและปอดโดยรวมก็จะแข็งแรง

อากาศสร้างสุขภาพ

อากาศที่ผ่านเข้าไปในปอดจะไปสิ้นสุดที่ถุงลม และมีเลือดมาเลี้ยง อากาศจะนำออกซิเจนผ่านเข้าไปในเลือด ขณะเดียวกันก็รับคาร์บอนไดออกไซค์ที่เป็นของเสียกลับออกมา แล้วปล่อยทิ้งไปตามการหายใจออก ส่วนออกซิเจนไหลไปกับกระแสเลือดเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย ไปช่วยสร้างพลังงานให้เซลล์ทำงานได้ ถ้าขาดออกซิเจน เซลล์ที่มีสารอาหารมากมายก็ไม่อาจสร้างพลังงานได้ ออกซิเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

แต่ถ้าเราได้รับอากาศไม่ดี ก๊าซพิษเหล่านี้จะเข้าไปในเลือดและไปถึงเซลล์เช่นกัน ถ้าไปขัดขวางการทำงานของเซลล์ให้เสื่อมสภาพเร็วขึ้น แทนที่ร่างกายได้รับอากาศมากจะเป็นผลดี กลับกลายเป็นผลร้าย คุณภาพอากาศจึงสำคัญควบคู่กับวิธีการหายใจ เราจึงต้องเลือกใช้วิธีการหายใจให้เหมาะสมกับอากาศที่มีอยู่ ถ้าเราอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ก็ใช้วิธีการหายใจที่ใหอากาศเข้าสู่ร่างกายได้มาก แต่ถ้าอยู่ในที่ที่อากาศเป็นมลพิษ เราต้องใช้วิธีหายใจให้อากาศเข้าสู่ร่างกายน้อยๆ แล้วรีบหาอากาศบริสุทธิ์มาหายใจให้ได้ต่อไป ร่างกายจึงจะได้ออกซิเจนเพียงพอต่อการยังชีพ

สถานที่และบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานที่และบรรยากาศเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพโดยตรง เพราะเราต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งเสมอ และถ้าสถานที่นั้นมีบรรยากาศที่เอื้อต่อสุขภาพก็จะทำให้เรามีแต้มบวกขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องทำอะไร เหมือนกับการตั้งร้านขายของต้องดูทำเลที่ตั้ง ทำเลดีการค้าขายก็เจริญก้าวหน้า ถ้าเราได้ทำเลที่เหมาะสมก็จะมีสุขภาพดีได้ง่าย ผิดกับทำเลที่ไม่ดี แม้จะพยายามดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรก็ถูกทำเลที่ไม่ดีนั้นทำลายจนเป็นแต้มลบ ทำให้เราฟิตสุขภาพไม่ได้เต็มที่ สถานที่อยู่อาศัยและการจัดบรรยากาศจึงมีความสำคัญ

บรรยากาศสำหรับผู้ป่วย

ในช่วงเวลาเจ็บป่วยร่างกายย่อมต้องการสร้างสุขภาพที่พิเศษกว่าปกติ เราจึงมักจะได้ยินคำแนะนำให้ผู้ป่วยหลบออกไปจากเมืองหลวง ไปพักผ่อนในที่ที่บรรยากาศดีๆ เช่น ชายละเล ป่าเขาที่มีอากาศบริสุทธิ์ ความจริงสถานที่พวกนั้นไม่ใช่เพียงมีอากาศบริสุทธิ์เท่านั้น แต่มีเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือมะเร็งนั้น ถือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย จะเป็นต้องกินยาควบคุมไปตลอดชีวิต ในทางธรรมชาติบำบัดบอกว่ามีสารพิษอยู่ในร่างกายมาก การรักษาทำได้โดยพยายามล้างพิษออกจากร่างกายให้มากที่สุด และไม่รับสารพิษใหม่เข้ามาอีก ซึ่งสถานที่อยู่อาศัยและบรรยากาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาก ถ้าผู้ป่วยต้องอยู่ในทำเลไม่ดีจะไม่มีทางหายจากโรคได้เลย เพราะบรรยากาศแบบเดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างพิษให้เกิดขึ้นในตัวเรา

อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าผู้สูงอายุล้วนมีพลังชีวิตลดน้อยลง จึงจำเป็นต้องได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น สถานที่และบรรยากาศที่เหมาะสมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ นอกจากนี้ก็ยังต้องรับพลังชีวิตจากอาหารการกิน การออกกำลังกาย และอีกหลายวิธีที่จะนำพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกาย ผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังมานานจึงน่าจะได้พักรักษาตัวอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่สร้างสุขภาพแบบนี้

เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ชอบนั้นมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ ต่อไปนี้ลองจัดชีวิตของตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่สร้างสุขภาพ ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นที่บ้านหรือที่พักผ่อนที่มีคนจัดไว้ให้ก็ตาม พยายามอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น แล้วธรรมชาติจะดูแลตัวเราให้มีสุขภาพดีได้ค่ะ

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

ดูแลผู้สูงอายุอย่างดีและเข้าใจ เพื่อความสุขของคนทั้งบ้าน!

ตามดูประโยชน์ของ “วิตามินดี” สิ่งนี้มีความจำเป็นกับร่างกาย

เส้นทางสู่ความไม่มีโรค…อีกหนึ่งความเป็นจริงที่ต้องเรียนรู้

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.