เบาหวาน, ของหวาน, โรคแทรกซ้อน, ป้องกันเบาหวาน, ผู้ป่วยเบาหวาน

วิธีตัดวงจรโรคแทรกซ้อน เพื่อคน เบาหวาน สุขภาพเลิศ

โรคแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนบน

สำหรับโรคแทรกซ้อนของอวัยวะส่วนบนในร่างกายนั้น จะขอเล่าถึงโรคที่เกิดกับดวงตาและสมองนะครับ

เบาหวาน วายร้ายทำตาบอด

ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอธิบายว่า

“โรคเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy, DR) เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นเป็นอันดับ 2 รองจากโรคต้อกระจก และผู้ป่วย เบาหวาน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และอาจเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์ตามระยะเวลาที่ป่วยเป็นเบาหวาน”

หลายคนอาจสงสัยว่า เหตุใดระดับน้ำตาลในเลือดและดวงตามีความสัมพันธ์กันเช่นนี้

ศูนย์จอตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ข้อมูลว่า

“หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติแม้เพียงเล็กน้อยเป็นเวลานาน จะส่งผลให้ผนังหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกายเสื่อมโดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยภายในจอตา ซึ่งจะทำให้ของเหลว เลือดและไขมันภายในจอตารั่วซึมออกมา เกิดเป็นภาวะเบาหวานขึ้นจอตาโดยเบื้องต้นจะทำให้จอตาบวมและเริ่มมองเห็นไม่ชัด นานวันเข้าจะเกิดการอุดตันของหลอดเลือด เกิดภาวะจอตาขาดเลือด นำไปสู่การสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ (Neovascularization) ซึ่งมีลักษณะเปราะและแตกง่าย เพิ่มโอกาสให้หลอดเลือดแตกซ้ำ ทำให้เลือดออกบดบังจอตาเพิ่ม และเกิดพังผืดดึงรั้งจอตาจนเกิดการฉีกขาดและจอตาหลุดลอก ภาพที่เห็นจึงมัวยิ่งขึ้น

“ทั้งนี้อาการตามัวยังอาจเกิดจากการบวมบริเวณจุดภาพชัด (Macular Edema) ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญใช้ในการมองภาพ จึงส่งผลต่อการมองเห็นอย่างมาก และอาจทำให้หลอดเลือดบริเวณจุดภาพชัดอุดตันในเวลาต่อมา ส่งผลให้เกิดภาวะจุดภาพชัดขาดเลือด (Macular Ischemia) จนผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นในที่สุด”

เบาหวาน, ดวงตา, เบาหวานขึ้นจอตา, ระดับน้ำตาลในเลือด, ตาบอด
ผู้ป่วยเบาหวานควรเข้ารับการตรวจจอตาทุกๆ 6 เดือน ป้องกันเบาหวานขึ้นจอตา

Check Now!! ตรวจเช็กดวงตาก่อนสายเกิน

เห็นไหมว่า เพียงแค่ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงก็ทำให้ตาบอดได้ ดังนั้น เราควรเช็กสุขภาพตาเพื่อลดความเสี่ยง เบาหวานขึ้นจอตากันตั้งแต่เนิ่น ๆ ตามวิธีที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง

พวงทอง ไกรพิบูลย์ ได้แนะนำในหนังสือ โรคของดวงตา สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ ดังนี้

– เริ่มตามัว มองเห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพแคบลง

– เห็นภาพเป็นวง เห็นแสงวาบ

– อ่านหนังสือลำบาก

– มีจุดดำลอยไปมาในลูกตาเป็นจำนวนมาก

– มีอาการปวดตาเกิน 1 – 2 วัน

หากพบอาการดังกล่าวควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที และผู้ป่วยเบาหวานควรเข้ารับการตรวจจอตาทุกๆ 6 เดือน เพื่อจะได้รักษาโรคเบาหวานขึ้นจอตาอย่างทันท่วงที

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 3 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.