แก้ออฟฟิศซินโดรม

ปรับลมปราณ แก้ออฟฟิศซินโดรม คลายเครียด

ปรับลมปราณ แก้ออฟฟิศซินโดรม คลายเครียด

ท่าบริหาร แก้ออฟฟิศซินโดรม เรื่องการบริหารร่างกาย เพื่อสุขภาพกายและใจทางการแพทย์แผนจีน คัมภีร์แพทย์จีนที่ชื่อว่า หวงตี้เน่ยจิง บอกว่า การตรากตรำใช้ร่างกาย 5 อย่างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีดังนี้คือ

หนึ่ง การใช้สายตานานเกินไป มองหรือจ้อง บางสิ่งนานเกินไป เช่น จ้องหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ พฤติกรรมนี้จะทำลายชี่พลังลมปราณ สอง การนั่ง นานเกินไปจะทำลายกล้ามเนื้อ เพราะเลือดไม่ สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อทุกส่วนได้สะดวก สาม การยืนนานเกินไปทำลายกระดูก สี่ การเดิน นานเกินไปทำลายเอ็น และ ห้า การนอนมากเกินไป ก็ทำลายพลัง ทำให้อ่อนเพลีย ไม่มีแรง

ทั้ง 5 พฤติกรรมล้วนทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจทั้งหมดเลย เนื่องจากทำให้ลมปราณติดขัด เลือดไม่ไหลเวียน ซึ่งทำให้เกิดทั้งโรคซึมเศร้าและโรคเครียดสะสมหรือออฟฟิศซินโดรม เป็นเหตุให้เราต้องบริหารร่างกายเพื่อให้เลือดและลมปราณ เกิดการไหลเวียน จึงจะช่วยลดและบรรเทาโรคต่างๆ เหล่านี้ได้

 

วิธีบริหารร่างกายหยุดเครียด + ซึมเศร้า

สำหรับวิธีบริหารร่างกายตามหลักการแพทย์แผนจีนที่แนะนำคือ ปาต้วนจิ่น ที่มีการบิดและเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วนไปทุกทิศทาง เพื่อให้เลือดลม ไหลเวียนดี และยังเน้นการเคลื่อนไหวที่กลมกลืนกัน ระหว่างกายกับจิต จึงช่วยเรื่องสุขภาพจิตได้ดี

ปาต้วนจิ่นมีทั้งหมด 8 ท่า โดยต้องทำต่อเนื่อง กันไป เราสามารถไปฝึกได้จากชมรมต่างๆ ที่มีการ อบรมวิธีการบริหารแบบนี้ จะช่วยลดความเครียดได้

ส่วนวิธีบริหารแบบง่ายๆ ที่หมอมักสอนคนไข้ เพื่อยืดกล้ามเนื้อ แก้ปวด ลดความเครียดสะสม ขอยกตัวอย่างดังนี้

 

ท่าเอียงคอ

นั่งหลังตรง สายตามองตรง เอียงคอ ไปทางซ้าย จนกล้ามเนื้อคอด้านขวาตึง ใช้มือซ้ายกด ศีรษะให้ เอียงลงอีกเพื่อให้กล้ามเนื้อคอเหยียดตึงมากขึ้นค้างไว้สักครู่ สลับข้าง

ท่าดันหน้าผาก

นั่งหลังตรง สายตามองตรง วางมือข้างใดข้างหนึ่งบริเวณหน้าผาก ออกแรงดันมือ ไปด้านหลัง ขณะเดียวกันก็ออกแรงต้านฝ่ามือ เหมือน การใช้มือดันหน้าผาก หน้าผากดันมือ จะทำให้รู้สึก ตึงต้นคอด้านล่าง ทำค้างไว้สักครู่

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.