คู่มือล้างพิษ วัยทำงาน

คู่มือล้างพิษ ทำง่าย คลีนจริง

คู่มือล้างพิษ ทำง่าย คลีนจริง

คู่มือล้างพิษ วัยทำงานเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัว คนวัยนี้ส่วนใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการหารายได้เข้าบ้านและมักมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเคยชินในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ติดน้ำตาล กาแฟ สุรา บุหรี่ โดยอาหารและสิ่งเสพติดเหล่านี้มักกลายเป็นท็อกซิน (Toxin) หรือพิษตกค้างในร่างกาย เมื่อมีการสะสมในระยะยาวก็จะบั่นทอนสุขภาพและก่อโรคร้ายในภายหลังได้

ชีวจิต ขอนำเสนอ 3 วิธีดีท็อกซ์ (Detox) หรือล้างพิษล่าสุด โดย ดร.คริสตินา สก๊อต มอนครีฟฟ์ (Dr.Christina Scott-Moncrieff) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการล้างพิษเจ้าของผลงานหนังสือคู่มือดีท็อกซ์ระดับเบสต์เซลเลอร์ ได้แก่ Complete Detox Workbook และ Detox: Cleanse and Recharge Your Mind, Body and Soul และเป็นสมาชิกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ สิ่งแวดล้อมและโภชนาการทางคลินิกแห่งสหราชอาณาจักร (The British Society for Allergy, Environmental and Nutritional Medicine) เพื่อ คู่มือล้างพิษ เป็นทางเลือกให้กับคนวัยทำงานผูู้สนใจดูแลสุขภาพได้ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและตารางเวลาของตนเอง

 

รู้ที่มาของพิษตกค้าง

ดร.คริสตินาอธิบายว่า เราทุกคนรับพิษจากสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ เข้ามาสะสมทุกๆ วันในปริมาณมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคน และร่างกายของเราก็มีความสามารถในการขับพิษอยู่แล้ว โดยขับออกทางปัสสาวะ เหงื่อ และน้ำตา

นอกจากนี้ยังมีพิษที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ในร่างกายเอง เช่น เมื่อเกิดการติดเชื้อร่างกายก็จะผลิตพิษขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนั้นๆ หรือหลังเกิดความเครียด ร่างกายก็จะหลั่งพิษออกมา เป็นต้น

ดร.คริสตินาระบุว่า จากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยของเธอพบว่า การรับพิษเข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่มาจากการกินผิด เน้นอาหารอร่อยปากและสะดวกเข้าว่า แม้ตัวเองจะทราบว่าอาหารเหล่านั้นก่อให้เกิดโรค แต่ก็ยังกินต่อเนื่อง จนกลายเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเครียด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

เมื่อทราบที่มาของพิษตกค้างในร่างกายแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราแทบทุกคนล้วนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ดังนั้นหากต้องขับพิษออกจากร่างกายต้องทำอย่างไรและคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.