นวดกดจุด 9 จุด ลดอาการแทรกซ้อน ชาเท้าจากโรคเบาหวาน

นวดกดจุด 9 จุด ลดอาการแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

นวดกดจุด เป็นการกระตุ้นการทำงานของเท้าได้เป็นอย่างดี  สามารถลดอาการปวด และป้องกันอาการเท้าชาจากโรคเบาหวานได้

คุณหฤทัย งามแสง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านดอนทราย อําเภอหว้านใหญ่ เป็นผู้เชี่ยวชาญการนวดกดจุดบริเวณฝ่าเท้า เพื่อป้องกันอาการเท้ามึนชา
ที่จะนําไปสู่การเป็นแผลเรื้อรัง เสี่ยงต่อการตัดนิ้วเท้า ฝ่าเท้า หรือขา ในผู้ป่วยเบาหวาน

นอกจากเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการกินและการดูแลตัวเองแล้ว ทุกเดือนเมื่อมีการบริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหว้านใหญ่ เธอก็มีหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการนวดฝ่าเท้า

นวดกดจุด ผู้ป่วยเบาหวาน
การนวดกดจุุด ช่วยลดอาการเท้ามึนชา ในผู้ป่วยเบาหวานได้

“โดยปกติจะตรวจบริเวณฝ ่าเท้าของผู้ป่วย 9 จุดก่อน ว่ามีภาวะมึนชาไหมเพราะ 9 จุดนี้จะเป็นจุดที่ลงน้ําหนักเวลาเดินเยอะ ฉะนั้น ถ้าน้ําหนักตัวเยอะ เท้ารับน้ําหนักเยอะ แล้วไปกดระบบประสาท อาจทําให้เกิดอาการเท้ามึนชาหรือเป็นตาปลาได้

“จุดทั้งเก้าได้แก่ 1. หัวแม่เท้า 2. นิ้วกลาง 3. นิ้วก้อย 4. ส้นเท้า 5. สันเท้าซ้าย 6. สันเท้าขวา 7. โหนกใต้ฝ่าเท้าบริเวณนิ้วโป้ง 8. โหนกใต้ฝ่าเท้าระหว่างนิ้วชี้นิ้วกลาง และนิ้วนาง และ 9. โหนกใต้ฝ่าเท้าบริเวณนิ้วก้อย

“ภาวะเสี่ยงสําหรับฝ่าเท้ามีสามระดับ คือ ต่ํา ปานกลาง สูง ถ้าผู้ป่วยมีความรู้สึกอยู่เต็มที่ก็ถือว่าปกติ แต่ถ้าคนไข้บอกไม่ได้2 – 3 จุด จัดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่ํา ถ้า 3-4 จุดหรือมีเท้าผิดรูป จัดอยู่ในภาวะเสี่ยงปานกลาง ถ้าไม่มีความรู้สึกเลยก็จัดอยู่ในภาวะเสี่ยงสูง

“หากมีแผลที่เท้า แผลเรื้อรัง หรือตัดนิ้วเท้าไปแล้ว ต้องได้รับการดูแลที่มากกว่าปกติ ราวสัปดาห์ละครั้ง”

หลังจากตรวจเท้าให้ เธอและทีมงานอสม.ยังช่วยขูดผิวหนังที่หนาผิดปกติ ขูดตาปลา และแนะนําวิธีดูแลเท้าให้ผู้ป่วยสามารถนํากลับไปทําเองที่บ้านได้ด้วย จากกิจกรรมดูแลเท้าที่ทํามานานราวหกเดือน ผลปรากฏว่า แผลเรื้อรังบริเวณเท้าของผู้ป่วยแห้งดี หากเคยมีอาการเท้ามึนชา ตอนนี้ก็หายแล้ว

อ่านต่อ>> นวดกดจุดป้องกันเท้าถูกตัด

อ่านเพิ่มเติม
แนะนำวิธีกินวิตามินต้านโรคเบาหวาน สำหรับมือใหม่
อาหารเบาหวาน : ทางเลือกของคนชอบกินคาร์โบไฮเดรต
สูตรยาแช่เท้า แก้อาการชาโรคเบาหวาน
วิธีง่ายๆ แค่ก็ลดเสี่ยงเบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือดได้
ชาสมุนไพรและอาหารจีน ลดน้ำตาล ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.