ออกกําลังกายแบบแอโรบิก

ประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก

ออกกําลังกายแบบแอโรบิก มีประโยชน์มากกว่าที่คุณรู้ ลดความดัน สมองดี

ออกกําลังกายแบบแอโรบิก มีประโยชน์มากค่ะ ดอกเตอร์แพทย์หญิงวอนด้าได้รวบรวมประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขภาพ หากทําได้อย่างต่อเนื่อง รับรองว่าเพียง 1 เดือน คุณก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้ว

• การทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เฉลี่ยร้อยละ 40-50

• ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานเฉลี่ยร้อยละ 30-40

• ลดความดันโลหิต ระดับน้ําตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด

• เพิ่มระดับไขมันดีให้กับร่างกาย

• ส่งเสริมการทํางานของสมอง ชะลอความเสื่อมของเซลล์สมอง ลดความเสี่ยงโรคความจําเสื่อมและโรคสมองเสื่อม

• ช่วยให้อารมณ์ดี ลดความเครียด นอนหลับสนิทและต่อเนื่องมากขึ้น

• ลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

• ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ อีกด้วย

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.