โรคระบบทางเดินหายใจ, ไข้หวัด, ภูมิแพ้, หอบหืด

วิธีอย่างง่าย ดูแล+ป้องกัน โรคระบบทางเดินหายใจ (หวัด ภูมิแพ้ หอบหืด)

วิธีอย่างง่าย ดูแล+ป้องกัน โรคระบบทางเดินหายใจ (หวัด ภูมิแพ้ หอบหืด)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นความเจ็บป่วยเจ้าประจำที่มักมาเยือนเมื่ออากาศเปลี่ยน

โรคในกลุ่มนี้เกิดง่ายและสามารถเป็นได้ตลอดทั้งปี เมื่ออากาศมีทั้งความเย็นชื้น ร้อนอบอ้าว และฝุ่นละออง ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจง่ายขึ้น อาการที่พบบ่อย ได้แก่

ไข้หวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ทำให้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกหรือเสมหะ ปวดศีรษะ ตัวร้อน

ภูมิแพ้ หอบหืด จากละอองฝุ่นลอยอยู่ในอากาศมากเป็นพิเศษ ส่งผลให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก กระทั่งหอบหนัก

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.