ผ่าตัดต้อกระจก, โรงพยาบาลวัดไร่ขิง

New Technology : ผ่าตัดต้อกระจก รพ.วัดไร่ขิง @ สุขุมวิท

New Technology : เฟมโตเซคันด์ เลเซอร์ ผ่าตัดต้อกระจก

ผ่าตัดต้อกระจก รพ.วัดไร่ขิง @ สุขุมวิท

ดวงตาได้ชื่อว่าเป็นหน้าต่างของดวงใจ ทำหน้าที่ในการมองเห็น สะท้อนความรู้สึกจากคนรอบกาย ทว่าหากดวงตามีความผิดปกติย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ต้อกระจกเป็นโรคที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นโรคนี้จำนวนมาก และเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะตาบอดในอัตราสูงสุด

โดยในปี ค.ศ. 2010 องค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันพบผู้ป่วยต้อกระจกประมาณ 20 ล้านคนทั่วโลก ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยประสบปัญหาตาบอด สำหรับ
ในประเทศไทยนั้นโรคต้อกระจกเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้คนตาบอดด้วยเช่นกัน

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)สาขาสุขุมวิท เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางด้านจักษุ ที่ขยายการบริการมาจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งยังคงให้บริการผู้ป่วยด้านจักษุวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกระดับ

โดยมีการนำเข้านวัตกรรมล่าสุด คือ เทคโนโลยีเฟมโตเซคันด์ เลเซอร์ (Femtosecond Laser) มาใช้รักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก

ต้อกระจก (Cataract) ต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเลนส์แก้วตาตามธรรมชาติทำให้เลนส์ขุ่น แสงจึงผ่านเลนส์เข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลงหรือทำให้เกิดการหักเหแสงที่ผิดปกติไปโฟกัสผิดที่ ผู้ป่วยจึงมีสายตาพร่ามัว มักเกิดพร้อมกันทั้งสองข้าง แต่อาจมีความรุนแรงที่ไม่เท่ากัน พบมากในผู้สูงอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป

เฟมโตเซคันด์ เลเซอร์ คืออะไร

คราวนี้เรามารู้จักกับนวัตกรรมรักษาโรคต้อกระจกล่าสุดกันครับ เฟมโตเซคันด์ เลเซอร์ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ช่วยในการ ผ่าตัดต้อกระจก โดยไม่ต้องใช้ใบมีดเปิดแผลแพทย์สามารถใช้เครื่องเลเซอร์ช่วยในการเปิดแผล(Corneal Incision) ได้อย่างแม่นยำ สามารถเปิดถุงหุ้มเลนส์ (Capsulorhexis) ให้มีขนาดตามความต้องการ และสามารถตัดแบ่งเลนส์ต้อกระจก (Lens Fragmentation) ให้เป็นชิ้นเล็กลงตามรูปแบบหรือขนาดที่ต้องการได้ หลังจากนั้นจึงใช้เครื่องสลายต้อกระจกอัลตราซาวนด์ดูดเลนส์ออกมา

6 คุณสมบัติเด่น

เทคโนโลยีเฟมโตเซคันด์ เลเซอร์ นั้นมีคุณสมบัติเด่นในการรักษา คือ

• ใช้เทคโนโลยีโอซีที (OCT – Optical Coherence Tomography) ชึ่งมีความแม่นยำในการถ่ายภาพดวงตาจึงได้ภาพที่มีความละเอียดสูง ค่าต่าง ๆที่วัดและถ่ายภาพได้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อใช้ในการวางแผนผ่าตัด ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีสลายต้อกระจกแบบเดิม

• ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสามมิติในการสแกนภาพ จึงสามารถคำนวณการตัดเนื้อเยื่อได้อย่างแม่นยำ เกิดการเสียหายต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด

• ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อย จึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดวงตาน้อยและผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้สายตาได้เร็วขึ้น

• ได้ผลการรักษาที่แม่นยำและลดการเกิดสายตาเอียงจากการผ่าตัด

• ไม่ต้องใช้ใบมีดในการผ่าตัด จึงให้ผลในการมองเห็นที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการใส่เลนส์แก้วตาเทียมรุ่นใหม่

• ช่วยลดพลังงานอัลตราซาวนด์จากเครื่องสลายต้อกระจก จึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างดวงตาน้อย

ผลลัพธ์และความเชื่อมั่นในการรักษา

ในแง่ของผลการรักษานั้น นายแพทย์ปานเนตรอธิบายว่า “การรักษา ผ่าตัดต้อกระจก ด้วยเทคโนโลยีเฟมโตเซคันด์ เลเซอร์นั้นให้ผลการรักษาที่มีความแม่นยำมากกว่าเดิม การมองเห็นกลับมาเป็นปกติ สามารถใช้สายตาได้ในวันรุ่งขึ้น และแผลหายเร็ว

“ปัจจุบันยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาด้วยเทคโนโลยีเฟมโตเซคันด์ เลเซอร์ แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การติดเชื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการผ่าตัดทุกรูปแบบ1,000 รายก็อาจจะมีสัก 1 รายเท่านั้นที่มีภาวะกระจกตาบวมเลือดออกในตา ซึ่งจะพบน้อยมาก”

คุณหมอปานเนตรได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “โรคต้อกระจกนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ร้ายแรง เป็นเรื่องความเสื่อมตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่รอเวลาในการรักษาได้ แต่สำหรับคนที่มีอาการผิดปกติมากจนเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและจำเป็นที่จะต้องมารักษานั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาต้อกระจกมีการพัฒนาและทันสมัยขึ้น มีการใช้ยาชาเพื่อลดอาการเจ็บและการรักษาก็ได้ผลดี”

สำหรับค่าใช้จ่ายในการ ผ่าตัดต้อกระจก ด้วยเฟมโตเซคันด์เลเซอร์ และค่าบริการทางการแพทย์นั้น สนนราคาประมาณข้างละ 70,000 บาทเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เราควรเลือกใช้เทคโนโลยีในการรักษาให้เหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งเฟมโตเซคันด์ เลเซอร์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาของเรา

ผ่าตัดต้อกระจก, โรงพยาบาลวัดไร่ขิง
Team of medical workers performing eye surgery

Did you know? ที่มาของศูนย์โรคตา

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้บอกเล่าถึงความเป็นมาของศูนย์โรคตาให้ฟังว่า

“โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้านจักษุ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพการแพทย์สาขาจักษุอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร วิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด”

เพราะความตั้งใจของทีมงานโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ทำให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพไปอย่างรวดเร็วและมีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

“เราจึงได้ขยายสาขาบริการทางด้านจักษุวิทยาเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท หรือ Metta International Eye Centerซึ่งประกอบไปด้วยจักษุแพทย์มากกว่า 24 ท่าน มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดูแลท่านเป็นอย่างดีตลอดการรับบริการที่ศูนย์”

นอกจากนี้แล้วศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท ยังได้รับการรับรองมาตรฐานเจซีไอ (JCITheJoint Commission International) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของสถาบัน The Joint Commission ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (ประเมินเมื่อ 3 – 5 ตุลาคม2555) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

คุณหมอปานเนตรอธิบายต่อว่า

“โรงพยาบาลของเราได้นำเทคโนโลยีเฟมโต-เซคันด์ เลเซอร์ มาใช้ ผ่าตัดต้อกระจก แทนการผ่าตัดแบบเดิมคือการใช้ใบมีดในการผ่าตัด ซึ่งทำมานานกว่า 2 ปีแล้ว และเป็นสถาบันการแพทย์ของรัฐแห่งแรกที่ได้นำเทคโนโลยีเฟมโตเซคันด์เลเซอร์ มาใช้ในการดูแลคนไข้โรคต้อกระจก”

อ่านเพิ่มเติม : 8 สัญญาณเบาหวานขึ้นจอตา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
สาขาสุขุมวิท อาคารแบงคอค เมดิเพล็กซ์
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น.
ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ โทร. 0-2712-2066, 0-2712-2077
อีเมล mettaeyecare@gmail.com
เว็บไซต์ www.mettaeyecare.org


แหล่งที่มา : นิตยสาร ชีวจิต ปี 2558 ฉบับที่ 406 (1 ก.ย. 58) หน้า 58-59

ชื่อคอลัมน์ : health care

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.