สวางคนิเวศ บ้านพักผู้สูงอายุ ภายใต้สภากาชาดไทย

สวางคนิเวศ ที่พักสำหรับผู้สูงอายุ

สวางคนิเวศ เป็นโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในกำกับของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของสภากาชาดไทยซึ่งได้รับการบริจาคจากมูลนิธิอื้อจือเหลียง จำนวน 100 ไร่ โครงการแรกได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2539 และต่อมาได้สร้างโครงการที่สอง รวมมีทั้งหมด 9 อาคาร จำนวน 468 ห้อง บนพื้นที่ 23 ไร่

สวางคนิเวศเป็นโครงการต้นแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และให้บริการสนับสนุนวิชาการและการวิจัย และบริการสังคมด้านผู้สูงอายุบริเวณด้านหน้าโครงการมีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมแพทย์และอุปกรณ์ และสถานีกาชาดที่ 5 (ลักษณะคล้ายโรงพยาบาลตำบล) ซึ่งมีแพทย์ประจำทุกวัน

อาคารสวางคนิเวศ ได้รับการออกแบบอาคารเพื่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ทางลาด ลิฟต์ ประตูห้องกว้าง 90 เซนติเมตร ไม่มีธรณีประตู พื้นห้องไม่ลื่น มีอุปกรณ์จับในห้องน้ำ ปุ่มฉุกเฉินในห้องน้ำ ไฟฉุกเฉินหน้าห้องพัก ไฟส่องสว่าง บันไดหนีไฟ สระว่ายน้ำที่มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยมีทางลาด ราวจับ และไม่ลึก

จุดเด่นของโครงการ สวางคนิเวศ

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ: เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะระดับกลาง และมีสุขภาพดีโดยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

2) การบริหารจัดการโครงการ: สภากาชาดไทยให้ยืมเงินลงทุนโครงการแรกจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งโครงการสวางคนิเวศต้องคืนเงินให้แก่สภากาชาดไทย โดยโครงการต้องหารายได้ด้วยตนเองเพื่อใช้บริหารจัดการกิจการของโครงการ ดังนี้

 1. บริหารจัดการห้องพักแบบหมุนเวียนเมื่อผู้พักอาศัยเดิมขอคืนห้องด้วยสาเหตุต่าง ๆ
 2. นำเงินรายได้จากการหมุนเวียนห้องพักมาบำรุงรักษาอาคารและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. บริหารจัดการงานบริการโดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากผู้พักอาศัย (ค่าส่วนกลางและค่าบริการต่าง ๆ)
 4. บริหารจัดการโดยให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในโครงการเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ
 5. ผู้สูงอายุที่ได้สิทธิเข้าพักอาศัยจะต้องชำระค่าห้องทั้งหมดในครั้งเดียว ซึ่งราคาค่าห้องโครงการแรกและโครงการระยะที่สองมีราคาแตกต่างกัน ประกอบกับขนาดของห้องพัก เช่น 33 ตารางเมตร 40 ตารางเมตร และทำเลที่ตั้งของห้อง โดยราคาปัจจุบันคือ 650,000-2,000,000 บาท
 6. จัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2,500 บาท/เดือน
 7. ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
 8. เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนจากโครงการ จำนวน 29 คน
 9. กรณีผู้พักอาศัยเสียชีวิต ห้องพักจะเป็นทรัพย์สินของสภากาชาดไทย โดยไม่สามารถซื้อขายหรือโอนต่อบุคคลอื่นได้
 10. โครงการดำเนินงานภายใต้ระเบียบของสภากาชาดไทยและกฎหมายเกี่ยวกับควบคุมอาคาร โดยโครงการได้จัดทำระบบข้อมูลผู้พักอาศัยแต่ละห้องไว้ชัดเจน และใช้ระบบ Buddy ข้างห้อง เพื่อการให้ความดูแลช่วยเหลือที่รวดเร็วในกรณีต่าง ๆ

สวางคนิเวศ

กิจกรรมสุขภาพและบริการต่าง ๆ ของโครงการ

สำหรับการบริการมีทั้งระบบที่ไม่เสียค่าบริการ และการบริการที่เสียค่าบริการ มีดังต่อไปนี้

 • มีระบบ key card และสแกนนิ้วก่อนเข้าพื้นที่ห้องพักอาศัย
 • กิจกรรมออกกำลังกาย และกีฬา
 • สระว่ายน้ำระบบเกลือที่ไม่ลึก และออกแบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ลานกีฬา ห้องฟิตเนส ห้องคาราโอเกะ ห้องพระ ห้องสมุด และบริการฟรี wifi บริเวณห้องโถง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกับสังคม
 • บริการห้องพยาบาล โดยมีพยาบาลประจำห้องตั้งแต่ 17.00-07.00 น. เนื่องจากในช่วงกลางวันมีบริการของสถานีกาชาดที่ 5
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีจากรถเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • กรณีผู้พักอาศัยเจ็บป่วยหรือเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจะแจ้งญาติให้ทราบ และโครงการมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเยี่ยมเยียนตามห้องพัก
 • กรณีผู้พักอาศัยเสียชีวิต โครงการจะจัดการทำบุญและฌาปนกิจให้แก่ผู้เสียชีวิต
 • บริการกายภาพบำบัดหรือการรักษาอื่น ๆ
 • บริการผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฉพาะกิจ
 • รถตู้บริการรับ-ส่งไปสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้พักอาศัยใน สวางคนิเวศ

 1. ประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป (ปัจจุบันผู้พักอาศัยเป็นผู้หญิง 70% คู่สมรส 15% โดยส่วนใหญ่ไม่มีบุตรหลานหรือมีจำนวนน้อยแต่ไม่ต้องการอาศัยอยู่กับบุตรหลาน)
 2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ในวันที่เข้าพักอาศัย
 3. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของตนเองได้ตลอดชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ก่อนเข้าพักอาศัย และโครงการจะให้ผู้พักอาศัยออมเงินกับโครงการจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าส่วนกลางกรณีผู้พักอาศัยค้างชำระ โดยกรณีที่ผู้พักอาศัยไม่สามารถจ่ายค่าส่วนกลางได้หรือป่วยติดเตียงโดยไม่มีญาติหรือผู้ดูแล โครงการจะส่งต่อผู้พักอาศัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น สถานสงเคราะห์คนชราของรัฐ มูลนิธิ และองค์กรการกุศล เป็นต้น
 4. กรณีผู้พักอาศัยป่วยติดเตียงและไม่ประสงค์พักอาศัยกับโครงการต่อไป โครงการจะคืนเงินค่าห้องพักให้แก่ผู้พักอาศัย 40%
 5. ทำสัญญาขออนุญาตเข้าพักด้วยตนเองและคู่ชีวิตหรือญาติตามที่ระบุในสัญญา และสามารถอยู่อาศัยได้ตลอดชีวิตของทั้งสองท่าน
 6. ตรวจสอบประวัติสุขภาพของผู้พักอาศัย และการบริจาคร่างกายของผู้พักอาศัย
 7. ผู้พักอาศัยควรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท จึงจะสามารถมีเงินเพียงพอใช้จ่ายตลอดชีวิต

บ้านพักผู้สูงอายุ

บุศยานิเวศน์ บ้านพักผู้สูงอายุ โครงการของมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

เวลเนสซิตี้ (Wellness city) เมืองสุขภาพดี ของวัยเกษียน

 

อ้างอิง :

โครงการการศึกษารูปแบบการให้บริการ การบริหารและจัดการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

http://centralb.redcross.or.th/sawangkanives/

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.