บุศยานิเวศน์ บ้านพักผู้สูงอายุ โครงการของมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

บุศยานิเวศน์ โครงการของมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

บุศยานิเวศน์ ตั้งอยู่ด้านหลังสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ เลขที่ 200/11 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างบนพื้นที่ 23 ไร่ โดยเฟส 2 ก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 48 ห้อง มีให้เลือกแบบห้องเดี่ยวกับห้องคู่ ได้แก่ ห้องเดี่ยว 36 ห้อง ขนาด 36 ตารางเมตร

ผู้สนใจบริจาค 200,000 บาท (อยู่ได้จนเสียชีวิต) ค่าส่วนกลางเดือนละ 1,500 บาท และแบบห้องคู่ 12 ห้อง ขนาด 64 ตารางเมตร ผู้สนใจบริจาค 250,000 บาท (อยู่ได้จนเสียชีวิต) ค่าส่วนกลางเดือนละ 2,500 บาท

บุศยานิเวศ ที่พักผู้สูงอายุ
(อ้างอิง: https://www.terrabkk.com/projects/show/34485)

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ และการบริการ ออกแบบที่พักเป็นกลุ่มอาคารประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารโรงอาหาร ล้อมรอบบริเวณลานโล่งอเนกประสงค์ มีทางเดินที่มีหลังคาเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าโครงการเป็นลานจอดรถ จุดเด่นคือภายในโครงการเงียบสงบเป็นส่วนตัว

บ้านพักผู้สูงอายุ

สวางคนิเวศ บ้านพักผู้สูงอายุ ภายใต้สภากาชาดไทย

วิลล่ามีสุข ที่พักผู้สูงอายุ โครงการมีสุข จังหวัดเชียงใหม่

เวลเนสซิตี้ (Wellness city) เมืองสุขภาพดี ของวัยเกษียณ

อ้างอิง :โครงการการศึกษารูปแบบการให้บริการ การบริหารและจัดการที่พักสำหรับผู้สูงอายุ, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.