TSX Thailand Sustainability Expo 2020

ปิดฉากอย่างสวยงาม กับอีเวนท์แห่งปี “ Thailand Sustainability Expo 2020 ” ชูแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

“ Thailand Sustainability Expo 2020 ” งานใหญ่ใต้กรอบความยั่งยืน

Thailand Sustainability Expo 2020

เนรมิตพื้นที่ของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ให้เป็น อีเวนท์ด้านความยั่งยืนแห่งปี ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX)” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) มหกรรมที่รวมพลังองค์กรและนักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของไทยในทุกมิติ ที่จัดโดย 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ที่เป็นผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนระดับโลกกับปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ ภายใต้การนำของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมถึงองค์กรชั้นนำในเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) หรือเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยองค์กรอื่น ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI

 

TSX  Thailand Sustainability Expo 2020

แนวคิดหลัก

โดยงานนี้ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา และต่อยอด” มาเป็นแนวทางในการจัดงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาส และสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G ชั้น 3 และ ชั้น 5

มีอะไรน่าสนใจบ้าง

ในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ Exhibitors รวมมากกว่า 70 บูธที่จัดแสดงภายในงาน Thailand Sustainability Expo แบ่งเป็น 5 โซนหลัก คือ โซน Main Exhibition เป็นการจัดแสดงแนวทางการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการด้านความยั่งยืน และการลดผลกระทบที่เกิดแก่สังคมในวงกว้างจากเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงมูลนิธิขนาดใหญ่ในประเทศไทย

โซน Win Win WAR Village เป็นการแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมจาก 12 นักธุรกิจ แบ่งปันจากรายการ Win Win WAR Thailand ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการทำธุรกิจที่สร้างผลกระทบด้านดีให้กับสังคม

โซน Sustainable Lifestyle เป็นการให้ความรู้และจัดแสดงแนวคิดการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการทำธุรกิจ พร้อมกันนี้มีการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Sustainability Action Hero Photo Contest

โซน Food and Drinks for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารให้มีระบบที่ยั่งยืน เพื่อลดปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนในอนาคตด้วยการนำเรื่องระบบนิเวศมาเชื่อมโยงเข้ากับการทำเกษตรของมนุษย์

โซน Design for Sustainability เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ พร้อมกันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำ Sustainable Design หรือการออกแบบสินค้าที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังมี อเล็กซ์ เรนเดล ผู้ก่อตั้ง ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC Thailand) มาพูดเรื่องศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมที่ EEC ทำกับเยาวชน เช่น เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากตลอดเวลาที่ทำงานด้านนี้มา รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไร

อีกกิจกรรมพูดคุยกับทีมงานก้าวคนละก้าวโดยมีตูน อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นผู้ถ่ายทอดถึงที่มาของโครงการก้าวคนละก้าว สิ่งที่อยู่ในหัวใจของผู้ชายคนนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นทำโครงการนี้ขึ้นมา กับคำพูดติดปากที่เขามักพูดกับคนใกล้ตัวเสมอว่า “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดจาก สิ่งเล็กๆมาประกอบและหลอมรวมกัน” เพียงเพราะ เขาเชื่อเสมอว่าคนละก้าวเล็กๆของพวกเราก็สามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้

นอกจากเวทีเสวนาข้าง ยังมีการเปิดตัวรายการ Win Win WAR Special Online Edition การกลับมาอีกครั้งของรายการแข่งขันเฟ้นหาและบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคมหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับการทำ “ธุรกิจแบ่งปัน” (Social business) ในสังคมวงกว้าง ซึ่งพบกับกลุ่มคนที่ “ลงมือทำ” ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านความยั่งยืน งานอนุรักษ์ด้านความยั่งยืน งานศิลปะเพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจ งานสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนร่วมสังคม มาร่วมรับฟังแนวคิดเปลี่ยนโลก อาทิ ศิลปะและความยั่งยืน โดย ม.. จิราธร จิระประวัติ, การเสวนา การพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับการฟื้นฟูปะการังโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอสซีจี, การเสวนา “ทะเลไทยในยุคหลังโควิด-19” โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

และไฮไลท์ของงานอย่าง CEO Panel Discussion “Decade of Sustainability Actions” โดยผู้บริหารจาก ไทยเบฟ จีซี และ ไทย ยูเนี่ยน เรียกได้ว่าเป็น Big Event ด้านความยั่งยืนแห่งปีที่เป็นการรวมตัวขององค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทยที่มาร่วมกันสร้างพลังในครั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนอย่างแท้จริง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.