วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19

ผลข้างเคียงวัคซีนซิโนแวค – แอสตร้าฯ ต่างกันอย่างไร

ผลข้างเคียงวัคซีนซิโนแวค – แอสตร้าฯ ต่างกันอย่างไร

การฉีดวัคซีน ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง หรือเกิดอาการแพ้ได้เช่นเดียวกับยาทั่วไป แต่หากเทียบกับความรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอย่างโควิด19 แล้วนั้น โดยส่วนตัวคิดว่าผลข้างเคียงน่าจะมีความน่ากลัวน้อยกว่ามาก

การฉีดวัคซีน โควิด-19 จะช่วยสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ โดยหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับการฉีดบางท่านอาจมีอาการข้างเคียง หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน โดยอาการที่สามารถพบได้หลังรับวัคซีน 1-2 วัน คือ อาการไข้หวัด เช่น มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวด บวม แดง หรือร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนโควิด

ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่หลายคนรอฉีดวัคซีนกันอยู่ บางคนก็ได้ฉีดไปแล้ว มีการรายงานผลข้างเคียงออกมาเป็นระยะและแตกต่างกันไป ทำให้ความอยากรู้ว่าแท้จริงแล้ว วัคซีนที่เราฉีดแต่ละชนิดนั้นมีผลข้างเคียงต่างกันอย่างไร และเรามีคำตอบมาฝากแล่วค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายอาการไม่พึงประสงค์ ระหว่าง แอสตร้าเซเนก้า – ซิโนแวค ซึ่งสรุปออกมาได้ว่า

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ที่พบว่า วัคซีนซิโนแวคมีอาการข้างเคียง น้อยกว่าแอสตร้าเซนเนก้าโดยเฉพาะในเรื่องไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ ขนาดการศึกษานี้ผู้ป่วยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า แพทย์จะแจกพาราเซตามอลกลับบ้านด้วยซ้ำ

อาการที่เกิดขึ้นจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จะพบว่าอายุน้อย มากกว่าผู้สูง อายุ และผู้หญิงจะมีอาการมากกว่าผู้ชาย ซึ่งเมื่อดูอาการข้างเคียงเปรียบเทียบกับวัคซีนที่ฉีดในต่างประเทศโดยเฉพาะวัคซีนในกลุ่ม mRNA แล้วไม่ต่างกันเลย ส่วนวัคซีนซิโนแวคอาการข้างเคียงดังกล่าวน้อยกว่ามาก

ดังนั้น ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ถ้ามีไข้หรือปวดศีรษะ ท้องเสียอาเจียน ปวดเมื่อยตามตัว คล้ายไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นอาการที่พบได้ หลังการฉีดวัคซีน เมื่อกลับไปถึงบ้านถ้ามีอาการดังกล่าว รับประทานยาพาราเซตามอลได้เลย ไม่ต้องรอให้ไข้ขึ้นสูง หรือปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว และสามารถทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง อาการดังกล่าวจะอยู่ประมาณ 1-2 วัน ก็จะหายเป็นปกติ

นอกจากว่ามีอาการมาก เช่น ไข้สูงติดต่อกันหลายวัน หรือสูงมาก ปวดศีรษะอย่างรุนแรง และรับประทานยาแล้วไม่หายก็ควรจะปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงวัคซีน

ถ้าทุกคนเข้าใจ จะได้ไม่เกิดวิตกกังวล ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนในกลุ่ม Virus Vector หรือ mRNA วัคซีนจะมีอาการข้างเคียงได้มากกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตาย

หลังฉีดวัคซีนโควิดควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

  • ควรนั่งรอดูอาการประมาณ 30 นาที เพื่อสังเกตอาการข้างเคียง หรืออาการแพ้วัคซีนโควิด
  • อาจมีอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด โดยอาจอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวด บวม แดง หรือร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนโควิด
  • หลังฉีดวัคซีนโควิด อาจมีอาการปวดศีรษะหรือกล้ามเนื้อ 1-2 วัน
  • คำแนะนำ (หากมีไข้ ให้รับประทานพาราเซตามอล 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด) ห้ามรับประทานยา Brufen, Arcoxia และ Celebrex โดยเด็ดขาด

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

รู้ไหมทำไมอาการตอบสนอง “วัคซีนโควิด” ถึงแตกต่างกัน?

หมอศิริราช ไขคำตอบ “วัคซีนซิโนแวค” เข็ม 3 ต้องฉีดไหม?

รู้จักวัคซีนสักนิด ก่อนต้องฉีด เพื่อรับมือโควิด-19

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.