เซ็กซ์

TRUE OR FALSE จริงหรือไม่!! เซ็กซ์ ทำกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ถามว่า เซ็กซ์ เป็นตัวการทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ไหม
ตอบว่า ในงานวิจัยความสัมพันธ์ของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย (Heart Attack) กับสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งทำกับผู้ป่วยหัวใจวายจำนวนมากกว่า 4,500 คน ที่เมืองพอร์ตแลนด์ออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีที่เกิดอาการขณะมีเซ็กซ์หรือหลังจบภารกิจหมาด ๆ นับรวมกันได้ 34 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 0.7 เปอร์เซ็นต์

พูดง่าย ๆ ว่า ในบรรดากิจกรรมในชีวิตทั้งหลายที่สัมพันธ์กับการเกิดหัวใจวายนี้ เซ็กซ์ เป็นเพียง 0.7 เปอร์เซ็นต์ของสาเหตุทั้งหมด มีเลขศูนย์นำหน้าจุดทศนิยมด้วยนะ โปรดสังเกต คือโอกาสน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ แล้วคุณคิดว่าโอกาสมันน้อยหรือมากล่ะ สำหรับวิชาแพทย์ อะไรที่มีโอกาสเกิดต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เราถือว่าไม่มีนัยสำคัญ แต่นี่ต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์อีกนะ ก็คือไม่มีนัยสำคัญเลย

ดังนั้น ผมตอบให้คุณสบายใจได้ว่า เซ็กซ์ไม่ใช่สาเหตุที่จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน คุณอยากมีเซ็กซ์กับสามีก็จงมีไปเถิด อย่าได้กังวลถึงอนาคตที่มีความเป็นไปได้ต่ำเลย ตามงานวิจัยที่ผมพูดถึงนี้การนอนอยู่เฉย ๆ บนเตียงยังมีความเสี่ยงมากกว่าการมีเซ็กซ์เสียอีก

วงการแพทย์ ทราบว่า กลไกการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เกิดจากเยื่อบุที่คลุมผิวตุ่มไขมันบนผนังหลอดเลือดขาดชะเวิกชะวากออก ทำให้เลือดสัมผัสกับผิวขรุขระภายในตุ่มแล้วจับตัวเป็นก้อน ทั้งนี้มีปัจจัยร่วมอีกหลายอย่าง เช่น มีเหตุให้เลือดแข็งตัวง่าย มีเหตุให้
เลือดไหลช้ากว่าปกติ มีเหตุให้หลอดเลือดหดตัวทำให้รูของหลอดเลือดที่ตีบแคบอยู่แล้วยิ่งตีบแคบมากขึ้น เป็นต้น

สาเหตุสำคัญเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย

วงการแพทย์มีข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว ทั้งนี้เป็นเพราะมีการคิดค้นหัวตรวจอัลตราซาวนด์ที่เล็กจนสอดเข้าไปในหลอดเลือดเล็ก ๆ ได้ (IVUS) ทำให้นำภาพการหดตัวของหลอดเลือดขึ้นมาแสดงบนจอขณะที่กำลังได้รับ หรือสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้ งานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยเหนี่ยวไก (Trigger) ให้หลอดเลือดหดตัวมากผิดปกติ ได้แก่

 1. การมีความเครียด โดยเฉพาะความเครียดเฉียบพลันแบบปรีี๊ดแตก เช่น ผ.กับ ม.ทะเลาะกัน (เพิ่มความเสี่ยง 8.5 เท่า) ความเครียดจากการอดหลับอดนอน หรือแม้กระทั่งความเครียดจากรถติด (เพิ่มความเสี่ยง 3.5 เท่า)
 2. การที่ร่างกายขาดน้ำ
 3. การมีระดับไขมันในเลือดสูง
 4. การมีระดับเกลือ (โซเดียม) ในเลือดสูง
 5. การมีสารพิษล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพิษจากบุหรี่และยาฆ่าหญ้า

ดังนั้น ถ้าไม่ต้องการแหย่ให้หลอดเลือดหดตัวอันเป็นเหตุนำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและอัมพาตเฉียบพลันให้หลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงทั้ง 5 ข้อนี้

ขณะที่ด้านหนึ่งป้องกันไม่แหย่ให้หลอดเลือดหดตัว อีกด้านหนึ่งก็ต้องชะลอหรือหยุดการดำเนินของโรคด้วยการเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งทำได้โดย

 1. การปรับเปลี่ยนไปกินอาหารจากพืชไขมันต่ำเป็นหลัก
 2. การออกกำลังแบบแอโรบิกสม่ำเสมอ
 3. การจัดการความเครียดด้วยวิธีที่ตัวเองถนัด
 4. การมีเพื่อนหรือมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง

ทั้ง 4 อย่างนี้ต้องทำ มิฉะนั้นโรคก็จะดำเนินไป ถึงจุดหนึ่งก็จะอุดตันหลอดเลือดและเกิดหัวใจวายอยู่ดี ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีปัจจัยเหนี่ยวไกก็ตาม

7 ตัวชี้วัดสุขภาพเลิศหรือร่วง

การจะรู้ว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ทำไปนั้นถูกทางแล้วหรือไม่ ให้ใช้ตัวชี้วัดง่าย ๆ 7 ข้อในการดูแลตัวเอง คือ

 1. น้ำหนัก
 2. ความดัน
 3. ไขมันในเลือด
 4. น้ำตาลในเลือด
 5. ปริมาณผักผลไม้ที่กินต่อวัน
 6. เวลาที่ใช้ออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์
 7. การสูบบุหรี่

เรื่อง นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ภาพ iStock

ชีวจิต 482

บทความน่าสนใจอื่นๆ

6 ข้อดีของเซ็กซ์ ที่ช่วยให้สุขภาพดี ทั้งกายและใจ

10 อาหารต้องห้าม ทำ เซ็กซ์ เสื่อม

6 โรคเรื้อรัง ตัวการใหญ่ทำหญิง – ชายไม่ปึ๋งปั๋ง

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.