หมู่โลหิตพิเศษ

มาทำความรู้จัก Rh System หรือ หมู่โลหิตพิเศษ

มาทำความรู้จัก Rh System หรือ หมู่โลหิตพิเศษ

เชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีว่าตัวเองมีกรุ๊ปเลือดอะไร แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองมี Rh+ หรือ Rh- ต่อท้าย หรือที่เรียกอีกอย่างว่า หมู่โลหิตพิเศษ

ข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำให้เราทราบว่า โดยทั่วไปหมู่เลือดของคนเราแบ่งได้ 2 ระบบ คือ ระบบเอบีโอ (ABO System) และระบบอาร์เอช (Rh System) ซึ่งจำแนกตามแอนติเจน (Antigen) หรือสารโปรตีนที่เคลือบอยู่บนเม็ดเลือดแดง

หมู่โลหิตพิเศษ

แม้คนทั่วไปเข้าใจว่า พอรู้กรุ๊ปเลือดตัวเองว่าเป็น A B AB หรือ O แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่บนพื้นผิวของเม็ดเลือดแดงเดียวกันยังมีสาร C D และ E ที่เป็นตัวกำหนดหมู่เลือดในระบบอาร์เอช ซึ่งมีอยู่ 2 หมู่ คือ อาร์เอชบวก (Rh Positive) และอาร์เอชลบ (Rh Negative)

ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ 99.7 เปอร์เซ็นต์มีหมู่โลหิตอาร์เอชบวก (Rh Positive) ขณะที่หมู่โลหิตอาร์เอชลบ (Rh Negative) มีเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์ หรือใน 1,000 คนจะพบเพียง 3 คนเท่านั้น จึงเรียกว่าเป็น “หมู่โลหิตหายาก” หรือ “หมู่โลหิตพิเศษ” นั่นเอง

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.