ยาเขียว, แก้ไข้, อีสุกอีใส, กินยาเขียว, ประโยชน์ของยาเขียว

ยาเขียว สุดยอดตำรับโบราณ

ยาเขียว กิน ทา พรม หายไข้ อีสุกอีใส ชะงัด

ยาเขียว คืออะไร ทำไมถึงกลายเป็นยาตำรับที่ยังใช้กันอยู่ เรามีเคล็ดลับทีเด็ด ที่ใช้รักษาและแก้อาการไข้ ตัวร้อน ผื่นอีสุกอีใส หายไวไม่ต้องกลับมาเป็นซ้ำอีก

เมื่อเราลองหันมองย้อนกลับไปในอดีต น้อยคนนักที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใส หรือไข้ออกผื่นและ ตัวเลือกไม่กี่อย่างที่จะสามารถจัดการกับอาการเหล่านั้นได้ นั้นก็คือ “ยาเขียว”

หลายๆคนคงขยาดกับยาเขียวและคงพูดว่า “ไม่เอาอีกแล้ว ไม่กินอีกแล้ว มันขมมาก”

บางคนอาจจะเคยรู้จัก ได้ยิน หรือเคยใช้แต่ไม่รู้จัก เพื่อประโยชน์ของท่านผู้อ่าน ผู้เขียนจักได้นำเสนอถึงเรื่องราวของยาเขียวให้กับท่านผู้อ่านดังต่อไปนี้…

 

ยาเขียวในอดีต

เมื่อผู้เขียนได้คุยกับ รองศาสตราจารย์รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงความเป็นมาและเรื่องเล่าของตำรับยาเขียว อาจารย์ได้เล่าให้ฟังอย่างเป็นกันเองว่า

“เชื่อกันว่ายาเขียวน่าจะมีการใช้มาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์  แต่ก็ไม่พบหลักฐานการบันทึกไว้  ที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน คือในคัมภีร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์

ชาวบ้านในอดีตเมื่อลูกเป็นไข้ออกผื่น  แม่ก็จะอุ้มลูกไปหาหมอพื้นบ้าน แล้วหมอก็จะมีการสั่งจ่ายยา ให้เป็นยาปรุงเฉพาะราย ทั้งกิน และกวาดคอ

สำหรับในหมอพื้นบ้านจะใช้โดยอาศัยประสบการณ์ของหมอพื้นบ้านเอง บางทีก็เรียกว่ายาผีบอก   และจะเป็นการสืบทอดตำรับกันผ่านคนในครอบครัวด้วยกันเอง”

ต่อมาเมื่อการแพทย์แผนไทยลดลง การใช้ยาเขียวก็ลดลงตามลำดับ กลับมานิยมกันมาขึ้นเมื่อเริ่มมีอุตสาหกรรมยาไทยในช่วงปลายรัชกาลที่ 7 – ต้นรัชกาลที่ 8  ชาวบ้านคุ้นเคยการใช้ยาเขียวมากขึ้น ในลักษณะที่เป็นผงยาบรรจุในซองกระดาษ  มีการนำเทคนิคการพิมพ์เข้ามา จึงทำให้มีการพิมพ์ซองมากขึ้น นำไปสู่การใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะว่ายาเขียวเป็นยาสำคัญสำหรับเด็ก ไม่กี่ตำรับที่ใช้ได้ผลดีในขณะนั้น

จากแต่ก่อนแม่จะอุ้มลูกไปหาหมอพื้นบ้าน มาถึงตอนนี้ชาวบ้านก็สามารถหาซื้อยาเขียวมาใช้เองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ยาเขียว, แก้ไข้, ยาไทย, สมุนไพรไทย, ตำรับยาเขียว
ยาเขียว มีสรรพคุณแก้ไข้ ตัวร้อน ผื่น และอีสุกอีใส

ยาเขียวคืออะไร หน้าที่ 2 มีคำตอบครับ

ตำรับโบราณอื่นๆที่ต้องรู้

ยาหอม 5 แบรนด์ไทย ตำรับขึ้นหิ้ง ไม่มีติดบ้าน ถือว่าพลาดมาก!

กินยาอุทัย บำรุงเลือด แก้ร้อนใน กระหายน้ำ

คืนความสาว ความสวย ด้วยลูกแปลกแม่


© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.