น้ำดื่ม, ดื่มน้ำ, ดื่มน้ำลดหุ่น, ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ, วิธีเลือกน้ำดื่ม

ดื่มน้ำ วิธีไหนแบบไหนที่เริ่ดสุด ปังสุด เหมาะกับสุขภาพ

ดื่มน้ำ วิธีไหนที่เริ่ดสุด ปังสุด เหมาะกับสุขภาพ

น้ำดื่ม หรือ น้ำเปล่า สีใสๆ ที่มีทั้งน้ำแร่ น้ำประปา น้ำจากเครื่องกรองน้ำ สารพัดน้ำดื่มที่มีขายตามท้องตลาด น้ำดื่มแบบไหนจะดีต่อสุขภาพ แล้วควร ดื่มน้ำ อย่างไร บทความนี้จะตอบโจทย์ให้คุณ พร้อมทั้งเทคนิคดื่มน้ำเพื่อลดหุ่น

น้ำดื่มแบบไหนที่คู่ควรแก่การดื่ม เรามาดูกันค่ะ น้ำจืดๆ น้ำดื่มบริสุทธิ์ แบบไหนที่จะเหมาะกับเรา

หนังสือดื่มน้ำอุ่นลดหุ่น สํานักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ แนะนําข้อมูลน้ำแต่ละชนิดไว้ดังนี้

 

น้ำประปา

เนื่องจากกระบวนการจัดการน้ำประปาอาจทําให้มีสารไตรฮาโลมีเทน (สารก่อมะเร็ง เกิดจากการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา) เจือปนอยู่เล็กน้อย แม้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แต่เพื่อขจัดกลิ่นของน้ำ ก่อนนํามาดื่มอาจรองน้ำประปาทิ้งไว้สักคืน นอกจากนี้ การใส่ถ่านไม้ลงไปก็สามารถกรองน้ำได้

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่พบว่าท่อประปาเก่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งเจือปนในน้ำ จึงต้องระมัดระวังก่อนดื่ม

น้ำดื่ม, ดื่มน้ำ, ดื่มน้ำลดหุ่น, ดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ, วิธีเลือกน้ำดื่ม
เลือกดื่มน้ำ จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ป้องกันเชื้อโรคและสารปนเปื้อน

น้ำแร่ น้ำบาดาล

การดื่มน้ำแร่ต้องพิจารณาเรื่องความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและแหล่งที่มาของน้ำ ทั้งนี้เพราะแหล่งน้ำแร่บนภูเขาก็อาจมีการปนเปื้อนเชื้ออีโคไลและแบคทีเรียอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ แหล่งน้ำบางแห่งอาจมีโลหะหนักปนเปื้อนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาล จึงไม่ควรดื่ม ส่วนน้ำแร่หลังจากที่เปิดขวดแล้วให้ดื่มให้หมดโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของแบคทีเรีย

 

น้ำจากทะเลลึก

น้ำจากทะเลลึก หมายถึงน้ำทะเลที่อยู่ลึกกว่า 200 เมตร ซึ่งเป็นระดับความลึกที่แสงแดดส่องลงไปไม่ถึง ดังนั้นพืชที่สังเคราะห์แสงจึงไม่สามารถอยู่รอดได้ในระดับความลึกนี้ ทําให้อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุที่ผ่านการย่อยสลายแล้ว จนเกือบไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหลงเหลืออยู่เลย ลักษณะพิเศษของน้ำจากทะเลลึกคือ สะอาด จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลลึกมีความแตกต่างกัน น้ำจากทะเลลึกที่ผลิตจากแหล่งต่างๆ จึงมีองค์ประกอบแตกต่างกัน จึงควรระมัดระวังและซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้จะดีที่สุด

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.