ไต, อาหารโรคไตเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง, อาหารโรคไตเรื้อรัง, ผู้ป่วยโรคไต

4 อาหารควรงดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ไตวายเรื้อรัง กับ 4 อาหารที่ควรงดให้เด็ดขาด

ไตวายเรื้อรัง โรคน่ากลัวของคนที่ชอบกินเค็ม กินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน  ข้อมูลจาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย www.nephrothai.org  แนะนำ 4 อาหารควรงดของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
เพราะเมื่อป†วยชีวิตมักเต็มไปด้Œวยข้Œอจำกัดนานาผู้Œป่†วยไตวายเรื้อรังเอง ก็เช่‹นกัน นอกจากตŒองฟอกเลือดเนื่องๆ ซึ่งกระทบต‹อชีวิตประจำวันไม‹่นŒ้อยแล้Œว ยังต้Œองมีข้Œอจำกัดเรื่องอาหารอีกดŒวย

อาหารที่ควรงด ได้Œแก‹่

• อาหารที่มีโซเดียมมาก

ไดแก่อาหารรสเค็ม น้ำปลา  น้ำบูดู ซีอิ๊ว ซอสหอยนางรม และซอสที่มีรสเค็มแฝง รวมถึงอาหารดองเค็ม ดองเปรี้ยว และอาหารรสหวานจัด เค็มจัด เช่น ปลาหวาน กุ้งหวาน ผลไม้แช่อิ่ม

• อาหารที่มีโพแทสเซียมมาก

ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ เครื่องในสัตว์ ไข่ นม ผักบางชนิด เช่น บีตรู้ต ผักใบสีเขียวเข้ม ถั่วดำ ถั่วปากอ้า ผลไม้บางประเภท เช่น กล้วย ส้ม แตงโม มะละกอ มะพร้าว ลูกท้อ รวมถึงผลไม้แห้งทุกชนิด กากน้ำตาล

ไต, อาหารโรคไตเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง, อาหารโรคไตเรื้อรัง, ผู้ป่วยโรคไต
การปรับเปลี่ยนอาหาร ช่วยยืดอายุไตและป้องกันโรคไตได้

• อาหารที่มีโปรตีนมาก

คือ ไม่ควรได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เกินวันละ 4 ช้อนโต๊ะ

• ควรจำกัดปริมาณน้ำ

โดยมีสูตรคำนวณดังนี้
ปริมาณน้ำดื่มแต่ละวัน = ปริมาณปัสสาวะของเมื่อวาน + 500 มิลลิลิตร

ภาวะไตวายเรื้อรัง มีหลายระยะ ระยะเริ่มแรกอาการจะน้อยมาก แต่เมื่อเป็นจนถึงระยะปานกลางและระยะรุนแรง อาการจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการจะรุนแรงจนไปถึงไตวายระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว

ซึ่งการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้น นอกจากผู้ป่วยจะได้รับความทุกข์ทรมานแล้ว ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

ฉะนั้นจึงควรจำกัดอาหารบางประเภท ปฏิบัติตนตามคำสั่งของแพทย์ เพื่ออายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง

บทความน่าสนใจ

อาหารโรคไต สำหรับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต

ผู้ป่วยโรคไต ออกกำลังกายได้หรือไม่ แล้วจะกินอะไรไม่ให้ไตพัง

5 วิธีควบคุมอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่เป็นเบาหวาน

ข้อมูลจาก คอลัมน์ เกร็ดสุขภาพ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.