ฟิตเนส, อุปกรณ์ฟิตเนส, ออกกำลังกาย, สถานที่ออกกำลังกาย, โรคจากฟิตเนส

คู่มือ ใช้อุปกรณ์ฟิตเนสอย่างมือโปร

อุปกรณ์ฟิตเนส ใช้ไม่ยากแค่ลองทำตามคู่มือนี้

อุปกรณ์ฟิตเนส ต้องใช้ยังไง เข้าฟิตเนสแล้วจะได้ผลกว่าการออกกำลังกายตามสวนสาธารณะจริงหรือ เรามีคำตอบมาพร้อมคู่มือเพื่อมือใหม่เตรียมเขาฟิตเนสมาบอก

เรารู้อยูแล้วว่า ออกกําลังกายเป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยเลือกตามความชอบ ความเหมาะสม และความสะดวก ทว่าหลายคนกลับหากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ได้ เพราะมีข้อจํากัดมากมาย การออกกําลังกายในสถานออกกําลังกายหรือฟิตเนสจึงเป็นตัวเลือกต้นๆ เพราะมีอุปกรณ์หลากหลาย แม้กระนั้นหลายคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ เนื่องจากสับสนในเงื่อนไขและบริการ หรือไม่เข้าใจการใช้อุปกรณ์ของศูนย์สุขภาพหรือสวนสาธารณะใกล้บ้าน

ทําความรู้จักฟิตเนส

สถานที่ออกกําลังกายติดแอร์และแวดล้อมไปด้วยเครื่องออกกําลังกายที่ทันสมัย อาจเป็นนิยามคําว่าฟิตเนสของใครหลายคน แต่รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายความหมายที่แท้จริงของฟิตเนสว่า
“ปัจจุบันมีการใช้คําว่าฟิตเนส(Fitness) ในความหมายที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ฟิตเนสคือ การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแต่ละด้าน เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทน ความยืดหยุ่นของข้อต่อ และความสามารถในการทรงตัว เป็นต้น ซึ่งการเสริมสร้างร่างกายดังกล่าวมักใช้สําหรับนักกีฬาและผู้ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เพื่อการแข่งขันเท่านั้น
“ส่วนลักษณะของสถานที่ออกกําลังกายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าฟิตเนส ศูนย์ออกกําลังกายในสวนสาธารณะ หรือศูนย์ออกกําลังกายในชุมชน ทั้งหมดถือเป็น
Health Club หรือสถานที่เสริมสร้างสุขภาพมากกว่า เพราะความหมายของ Health Club คือ สถานที่เสริมสร้างสุขภาพและมีบริการสุขภาพด้านอื่น เช่น ซาวน่า สปา เป็นต้น”

เคล็ด (ไม่) ลับสําหรับมือใหม่ฟิตเนส

สําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้บริการฟิตเนส เรามีคําแนะนําดังนี้
การเตรียมตัวก่อนเข้าฟิตเนส
•เตรียมชุดออกกําลังกายที่ทําจากผ้าฝ้าย เพราะระบายอากาศได้ดี พร้อมทั้งรองเท้า อุปกรณ์ลดอาการบาดเจ็บ และผ้าขนหนู
•ดื่มน้ําก่อนออกกําลังกาย 30 นาที เพื่อให้เซลล์ดูดซึมน้ําก่อนออกกําลังกาย
การปฏิบัติตัวขณะออกกําลังกาย
•ไม่คุยหรือส่งเสียงดัง เนื่องจากรบกวนสมาธิผู้อื่น
•ไม่วางสิ่งของส่วนตัว เช่น ขวดน้ํา หรือผ้าขนหนูบนเครื่องออกกําลังกาย ขณะเดินไปทําธุระที่อื่น เพราะทําให้ผู้อื่นไม่ได้ใช้เครื่อง
•จิบน้ําขณะออกกําลังกายบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ํา
การปฏิบัติตัวหลังออกกําลังกาย
•เก็บอุปกรณ์ออกกําลังกายให้เข้าที่
•เช็ดตัวให้แห้ง
•หากต้องการเข้าซาวน่า ควรนั่งพักให้ร่างกายผ่อนคลายและหัวใจเต้นเป็นปกติก่อนกับตัวเองมากที่สุด
อุปกรณ์ฟิตเนส, ออกกำลังกาย, ฟิตเนส, สถานที่ออกกำลังกาย, โรคจากฟิตเนส
ควรเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ฟิตเนสก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันเชื้อโรค

5 วิธีเลี่ยงโรคจากฟิตเนส

Dr. Bruce Hirsch แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อจากมหาวิทยาลัย North Shore ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ฟิตเนสเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเพราะมีผู้ใช้เป็นจํานวนมาก ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคด้วย คุณหมอบรูซจึงแนะนําวิธีป้องกันตัวให้ห่างจากเชื้อโรคดังนี้
1.เช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ออกกําลังกายก่อนใช้ เพื่อกําจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากเหงื่อของผู้ใช้คนก่อน
2.หากมีบาดแผล ผิวหนังถลอก ควรปิดบาดแผลด้วยผ้าพันแผลให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
3.ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าและดวงตาหลังจากใช้อุปกรณ์ออกกําลังกาย
4.สวมรองเท้าในฟิตเนสตลอดเวลา โดยเฉพาะในห้องน้ําและห้องเก็บของ(Locker) เนื่องจากเป็นพื้นที่อับชื้นและแพร่พันธุ์เชื้อรา
5.หลังออกกําลังกายเสร็จ ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อนขึ้นรถหรือกลับบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา

บทความอื่นที่น่าสนใจ

สามารถติดตาม ชีวจิต ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.