หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการพัฒนาทหาร ปลุกแรงบันดาลใจให้พลทหาร ด้วยคอนเสิร์ต “บทเพลงจากความมืดมน”

ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการพัฒนาทหาร ปลุกแรงบันดาลใจให้พลทหาร ด้วยคอนเสิร์ต “บทเพลงจากความมืดมน”

นับว่าเป็นแบบอย่างของผู้นำ เมื่อผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการพัฒนาทหาร ปลุกแรงบันดาลใจให้แก่พลทหาร โดยจัดคอนเสิร์ตที่ร้องเพลงโดยศิลปินคนตาบอด

 

 หน่วยบัญชาการพัฒนาทหาร

 

กิจกรรมดีสะท้อนทรรศนะของผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้อง

บก.นทพ. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.จัดให้มีกิจกรรมค่ายหน่วยทหารพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบความสุข และสร้างกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งให้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิต โดยเป็นกิจกรรมชื่อ “บทเพลงจากความมืดมน” เชิญศิลปินผู้บกพร่องทางสายตา ซึ่งผ่านโครงการประกวดร้องเพลงที่มีชื่อว่า “From Street To Stars” หรือ ” S2S” ร้องบรรเลงไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพทหารอากาศ

 

 หน่วยบัญชาการพัฒนาทหาร

 

พลทหารที่ร่วมกิจกรรมของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต่างซาบซึ้งและได้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต เพราะขนาดศิลปินผู้บกพร่องในการมองเห็น ยังบรรเลงดนตรีได้ดีเหมือนคนปกติ และสามารถร้องเพลงได้ไพเราะเหมือนนักร้องสายตาดี

 

 หน่วยบัญชาการพัฒนาทหาร

 

กิจกรรมค่ายหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่ง ที่ควรยึดเป็นตัวอย่าง ทรรศนะและแนวคิดของท่าน บก.นทพ. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. สะท้อนให้เห็นว่าท่านมีความเป็นผู้นำที่ต้องการพัฒนาลูกน้องในด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด อย่างน้อยในวันนี้ คงมีพลทหารหลายท่านมีจิตที่อยากทำหน้าที่และภาระของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เท่าที่ร่างกายและกำลังของตนจะอำนวย

 

 หน่วยบัญชาการพัฒนาทหาร

โครงการพัฒนาผู้บกพร่องในการมองเห็นสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ  ‘From Street to Stars’  หรือ  S2S

โครงการนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีผู้บกพร่องการมองเห็นในที่สาธารณะจึงตั้งชื่อโครงการนี้ว่า “จากถนนสู่ดวงดาว” หรือชื่อโครงการภาษาอังกฤษว่า “From Street to Stars” ที่รู้จักในอักษรย่อว่า “S2S” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักร้องนักดนตรีเหล่านี้มีความสามารถในการแสดงในที่สาธารณะ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับจากคนในสังคม โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 8 ครั้ง มีนักร้องนักดนตรีผู้บกพร่องในการมองเห็นจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,570 คน และได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศมาทั้งหมด 50 คน

 

คลิปศิลปินจากโครงการ S2S

 

ที่มาและภาพ :  www.thairath.co.th 

วงดนตรตรี From Street to Stars


บทความน่าสนใจ

“No One Left Behind :ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” รวมพลังระดมทุนสานฝันเพื่อคนพิการ

อิสเมล ซัลฟิค เด็กพิการ แขนขาวัย 6 ขวบคว้าแชมป์ว่ายน้ำ

ไฮดี แมคเคนซี นางงามวีลแชร์ กับแฟชั่นผู้พิการ

หัวใจนักสู้ของผู้ชาย “ตัวเล็ก” – เรื่องจริงของชายพิการใจสู้

ชายชรา กับเด็กพิการสมองอัจฉริยะ : Jim Bradford & HK Derryberry

Morgan’s Wonderland สวนน้ำคนพิการแห่งแรกของโลก

พระจักขุปาละ ผู้มองเห็นแสงสว่างในความมืด

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.