ได้รับผลกรรมอย่างไร

Dhamma Daily : คนที่ดูถูก รังแก ทําร้ายคนอื่นจะได้รับผลกรรมอย่างไร โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Dhamma Daily : คนที่ดูถูก รังแก ทําร้ายคนอื่น จะ ได้รับผลกรรมอย่างไร โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คำถาม : คนที่ดูถูก รังแก ทําร้ายคนอื่น จะ ได้รับผลกรรมอย่างไร เมื่อไหร่ หรือเราจะต้องคิดว่าเป็นเวรกรรมของเราที่ถูกเขารังแก

คำตอบ : มีกรรมชนิดหนึ่งเรียกว่า สหชาตผล คือผลที่เกิดพร้อมขณะกระทํา ทําทันทีได้รับผลทันทีทั้งดีและไม่ดี โดยเฉพาะผลทางนามธรรม ทางใจ ทางความรู้สึก ความเดือดเนื้อร้อนใจ เกิดขึ้นทันที เช่น เมื่อเราทําไม่ดีกับใครคนใดคนหนึ่ง สิ่งใด สิ่งหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง เวทนาหรือความรู้สึกจะเป็นโทมนัส(ความบีบคั้นทางใจ) อุปายาส(ความคับแค้นใจอย่างแรง) เป็นผลที่ได้รับในตอนที่ทําพร้อมกันเลย แต่ถ้าทําในสิ่งที่ดี เวทนาหรือความรู้สึกจะเป็นโสมนัส เป็นปีติ เป็นความรู้สึกที่ดี

คําถามที่ว่าเป็นกรรมของเราไหม ถ้าเราไม่เคยไปทําอะไรไว้ก่อน ใครจะมาทําอะไรเราได้ ลองดูหน้าตัวเองก่อนว่า แน่ใจแล้วหรือว่าที่ผ่านๆมาเราไม่เคยไปทําอะไรใครก่อนมั่นใจตัวเองไหมว่าไม่เคยด่าใคร ว่าใคร จงเกลียดจงชัง อาฆาตพยาบาท เบียดเบียนอิจฉาใคร เรามั่นใจไหม ลอง ไปส่องกระจกดูอีกทีก็ได้ แล้วจะรู้สึกว่ามันถูกแล้วใช่ไหมที่มีคนมาทํากับเราแบบนี้ ยอมรับได้ใช่ไหม นี่คือสัจจะ นี่คือความเป็นจริง เมื่อไม่มีเหตุ ผลจะมาจากไหน ผลย่อมมาจาก เหตุ กฎพลังงานการดึงดูดอธิบายได้ทั้งหมดในแง่วิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานลบก็ดึงดูดลบ พลังงานบวก ก็ดึงดูดบวก ดีดึงดูดดี ไม่ดีก็ดึงดูดไม่ดี เป็นหลักง่ายๆ

ถูกกระทําแล้ว ถ้าเรากระทําคืนด้วยโลภะ โทสะ โมหะ ด้วยอารมณ์ก็เป็นกรรมใหม่ ผลกรรมย้อนมาหาเราแล้วแต่เราไม่จบ เหมือนคลื่นกระทบฝั่ง แทนที่มันจะสลายไป แต่เรากลับไปซัดคลื่นกลับอีก ทําให้เกิดคลื่นลูกใหม่ แทนที่วิบากได้ผลแล้ววิบากจะจบ แต่เรากลับไปสร้างกรรมใหม่อีก หาก เราศึกษาธรรมะและเข้าใจว่าเป็นผลกรรมเก่าของเรา เมื่อ รับกรรมแล้วก็จบ เราก็ไม่ต้องตอบสนองหรือส่งคืนด้วย อารมณ์หรือกิเลส

 

ที่มา : นิตยสาร Secret  ฉบับที่ 177

เรื่อง : พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ภาพ:  https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

ฤาจะเป็น ผลกรรม … ที่ตามทันในชาตินี้

Dhamma Daily: เคยพลาดทำแท้งมาครั้งหนึ่ง จะ ลดวิบากกรรม นี้ได้อย่างไรคะ

สุกรเปรต วิบากกรรมของผู้ยุยงให้คนอื่นแตกแยก

กฎแห่งกรรม เรื่องเล่าจากหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หมดเวลาของบุญ ก็คือเวลาของกรรม

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.