ผู้มีบุญ

เส้นทางของผู้มีบุญที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดย ส.ชิโนรส

เส้นทางของ ผู้มีบุญ ที่แท้จริงเป็นอย่างไร โดย ส.ชิโนรส

ท่าน ส.ชิโนรส หรือ พระอาจารย์มหาสุภา ชิโนรโส ได้บอกเล่าถึง ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เข้าใจเรื่อง ผู้มีบุญ ผิด ซึ่งท่านได้ให้ความกระจ่างเรื่องเส้นทางของผู้มีบุญพึงเป็นอย่างไร

หน้าที่การงานเครื่องบ่งชี้ความเป็นผู้มีบุญ

ขอเรียกว่า “ท่าน” ท่านเคยรับราชการอยู่ในกรมกรมหนึ่ง ตำแหน่งสูงสุดคือ เลขานุการกรม ช่วงอยู่ในตำแหน่งนั้น มีบารมีมาก ลูกน้องบริวารมากมาย การเงินคล่องตัว ชีวิตช่างมีความสุข ท่านเล่าให้ฟังว่า เคยเป็นประธานทอดกฐินและผ้าป่าหลายครั้ง คงเป็นเพราะบุญกุศลนี้กระมัง จึงทำให้ได้นั่งตำแหน่งเลขานุการ

ชีวิตมนุษย์ไม่มีเหตุบังเอิญ ความสำเร็จและสุขล้วนเกิดจากบุญที่เคยทำไว้ บุญที่มนุษย์แต่ละคนเคยทำเป็นผู้เปิดสะพานให้มนุษย์เดินไปสู่จุดสูงสุดที่ตนต้องการ

 

เส้นทางของผู้มีบุญเป็นอย่างไร

เส้นทางของผู้มีบุญเป็นดังนี้ มีผู้หนุนให้เข้าสู่วงการที่ทำให้แจ้งเกิดได้ วงการส่งเสริมความสามารถของบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่ประจักษ์ เขาได้พบปะและคลุกคลีกับคนที่เป็นมืออาชีพในวงการนั้น ได้รับการศึกษาและอบรมจากผู้รู้หรือกูรูในวงการที่อยู่ จนกระทั่งมีความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน ชื่อเสียง และอื่น ๆ

 

ผู้มีบุญ

 

เส้นทางประสบความสำเร็จของผู้มีบุญทั้งทางโลกและทางธรรม

เส้นทางผู้ที่เคยทำบุญไว้ดังกล่าว เป็นเส้นทางประสบความสำเร็จทางโลก ส่วนเส้นทางธรรมสำหรับผู้เคยทำบุญไว้ก็คล้าย ๆ กัน บุญที่เคยทำจะเป็นสะพานให้บุคคลผู้นั้นเข้าไปสู่สถานที่ที่เปลี่ยนจิตใจให้สูงขึ้น สูงจนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง หลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้ทั้งหมด

เส้นทางผู้มีบุญในการเดินทางสายธรรมเป็นดังนี้ มีผู้หนุนให้ไปอยู่ในสถานที่ดี สถานปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์ ผู้ได้ธรรมะระดับสูง ได้รับการอบรมให้รู้เส้นทางเดินจิตที่ถูกต้อง จนมีศีลและข้อวัตรที่สมบูรณ์

ผู้มีศีลและข้อวัตรสมบูรณ์จะมีความสบายใจ โล่งใจ เกิดความเอิบอิ่ม เป็นสุข จิตก็จะสงบโดยอัตโนมัติ จิตที่สงบได้แล้ว จะทำให้มองเห็นสิ่งต่าง  ๆ ตามเป็นจริง มองนอกมองในได้อย่างทะลุปรุโปร่่ง จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง พ้นจากบ่วงกรรมที่เคยทำไว้ได้

ความสำเร็จของผู้เดินทางทั้งทางโลกและทางธรรมจึงเป็นของผู้ที่เคยทำบุญไว้เท่านั้น ผู้ไม่เคยทำบุญไว้ แม้อยากได้ขนาดไหนก็ไม่สมหวัง ดังนั้นอย่าประมาทในบุญ

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป  

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.