ทำบุญด้วยน้ำ

ทำบุญด้วยน้ำ อานิสงส์แรง เรื่องเล่าจากพระอรหันต์

ทำบุญด้วยน้ำ อานิสงส์แรง เรื่องเล่าจากพระอรหันต์

ไม่น่าเชื่อว่าเลยว่า การ ทำบุญด้วยน้ำ จะมีอานิสงส์แรงเพียงนี้ เรื่องนี้มีปรากฎในคัมภีร์วิมานวัตถุ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเรื่องเล่าการทำบุญของเทวดาตอนที่ยังเป็นมนุษย์ เรื่องนี้เริ่มจากพระมหาโมคคัลลานะเหาะไปสวรรค์ด้วยฤทธิ์ ท่านสะดุดกับวิมานที่มีรูปร่างแปลกตา เพราะมีลักษณะคล้ายเรือ

 

วิมานเรือทองคำ

วิมานเรือบุด้วยทองคำ มีปราสาท 4 ทิศตั้งอยู่ รุ่งเรืองด้วยรัศมี ล่องลอยอยู่บนสระบัวที่มีบัวหลวงขาวบานสะพรั่ง เทพธิดาเจ้าของวิมานบริโภคแต่สมบัติทิพย์ที่ตนพึงพอใจ เดินไปที่แห่งใด ตรงนั้นจะสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ

พระมหาโมคคัลลานะจึงถามเทพธิดาว่า “แม่เทพธิดา เธอทำบุญด้วยสิ่งใด เธอจึงเป็นเช่นนี้ “

เทพธิดาตอบพระเถระว่า “เมื่ออดีตชาติ ดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ ได้เห็นพระภิกษุ 16 รูป เหน็ดเหนื่อยแล้วหิวกระหายน้ำ จึงถวายน้ำฉันด้วยความขมีขมัน ผลบุญนี้สายน้ำที่เย็นเยือกมีดอกบัวสีขาวบานสะพรั่ง รวมทั้งต้นที่ออกผลน่ากิน และออกดอกช่อชูไสวนานาพรรณ ปราสาท 4 ทิศบนเรือทองนี้ สมบัติทิพย์ที่พึงพอใจ กายของดิฉันมีรัศมี และผิวพรรณสว่างไสวไปทั่วสารทิศจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันเจ้าค่ะ”

 

วิมานหลังที่ 2

พระมหาโมคคัลลานะเหาะไปในแดนสวรรค์ พบวิมานที่มีลักษณะเหมือนกับวิมานแรก ท่านจึงถามเทพธิดาเจ้าของวิมานถึงบุญกุศลในอดีตชาติ เทพธิดาเล่าให้ท่านฟังว่า

 

ทำบุญด้วยน้ำ

 

ครั้งเป็นมนุษย์เกิดเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พระอรหันต์รูปหนึ่งเดินทางมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย และกระหายน้ำ นางจึงถวายน้ำล้างเท้า และน้ำบ้วนปาก แล้วนิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ดีแล้ว ทั้งปรุงน้ำที่มีรสหวานถวายเป็นน้ำปานะ เมื่อสิ้นอายุขัย ด้วยบุญกุศลนี้ส่งเสริมให้เกิดเป็นเทพธิดามีวิมานอยู่บนเรือทองคำ

 

วิมานหลังที่ 3

พระเถระเหาะไปจนพบกับวิมานที่มีลักษณะเหมือนวิมานแรก ท่านจึงถามเทพธิดาเจ้าของวิมานถึงบุญกุศลในอดีตชาติ เทพธิดาเล่าให้ท่านฟังว่า

ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังตำบลแห่งหนึ่งในแคว้นโกศล ซึ่งเป็นหมู่บ้านพราหมณ์ ชาวบ้านตกลงกันว่าจะไม่ต้อนรับพระพุทธเจ้าและพระสาวก ไม่พายเรือส่งข้ามฝั่ง ไม่ถวายน้ำและอาหาร ไม่ให้ที่พักด้วย  เมื่อพระพุทธเจ้าและภิกษุจะอาศัยเรือข้ามแม่น้ำ เรือข้ามฟากก็ไม่มี พระองค์และภิกษุจึงเหาะข้ามแม่น้ำไปแทน แล้วทรงเลือกประทับนั่งใต้โคนต้นไม้ นางทาสีเทินหม้อน้ำผ่านมา เห็นสมณะหัวโล้นเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำ นางจึงถวายน้ำหม้อนี้แด่พระพุทธเจ้าและพระสาวก

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.