พิธีลาสิกขา

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จร่วมพิธีลาสิกขาพระนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ พุทธคยา ในวาระครบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จร่วม พิธีลาสิกขา พระนวกะ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ พุทธคยา ในวาระครบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จร่วม พิธีลาสิกขา พระนวกะ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

พิธีลาสิกขา

 

พิธีลาสิกขา

 

พิธีลาสิกขา

 

 

 

พิธีลาสิกขา

 

พิธีลาสิกขา

 

ต่อมา ในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และพระราชทานโค 2 ตัวแก่ผู้แทนชุมชนอินเดีย  จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ก่อนเสด็จไปยังพระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อทรงเปิดงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และทรงนั่งสมาธิตามพระอัธยาศัย

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนทรงฉายพระรูปร่วมกับพระนวกะ

 

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนทรงถวายผ้าห่มและสักการะองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพานในพระวิหาร

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จมกุฏพันธนเจดีย์

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนทรงสักการะมกุฏพันธนเจดีย์

 

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนทรงปลูกต้นสาละ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

ที่มาและภาพ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ 

ตำนานความเป็นมาของการบวชนาค

ตามหาการบวชที่แท้จริง

พิชิตความสงบจากการบวช เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ

กิ๊ก-มยุริญสึกแล้ว พร้อมเผยความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการบวชที่เมียนมา

ลูกสาวบวชไม่ได้ จะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร พระอาจารย์มีคำตอบ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.