ฝึกอ่านจิต

ฝึกอ่านจิตเพื่อปล่อยวาง โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ฝึกอ่านจิต เพื่อปล่อยวาง โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ฝึกก็คือ ฝึกอ่านจิต ตัวเอง ก็ใจของเราจริง ๆ เรารู้ว่าใจของเรากำลังรู้สึกอย่างไร เรากำลังสบายใจเรารู้ตัวเอง เราไม่สบายใจเราก็รู้ตัวเอง ฉะนั้นที่เรารู้ตัวเองตรงนั้น เราเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึง พอรู้สึกสบายใจแล้วเรารู้ตัวเองว่าเราสบายใจ พอเรารู้ว่าสบายใจให้มองไปที่ความรู้สึกสบายใจนั้น พอรู้สึกไม่สบายใจก็มองเข้าไปที่ความรู้สึกไม่สบายใจ มองตรงนี้บ่อย ๆ เขาเรียกว่าฝึกอ่านความรู้สึก

พอเรามองเข้าไปเราก็จะค่อย ๆ เห็นความเป็นจริง ว่ารู้สึกสบายใจมันเกิดจริง แต่เดี๋ยวนี้มันดับแล้ว พอเรามองมันมันก็ดับไป เพราะว่าอายุของความรู้สึกตรงนี้มันมีหนึ่งขณะจิต เกิดขึ้นมาหนึ่งขณะจิตแล้วดับลงทันที พอเราเข้าไปมองคราวนี้จิตใจเราก็เกิดการรอบรู้ขึ้นมา รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไป เกิดขึ้นแล้วดับไป พอเห็นเกิดขึ้นแล้วดับไปใจก็จะวางเฉย แต่ถ้าเรายังไม่สามารถอ่านความรู้สึกตัวเราเองได้ ตรงนี้ต้องฝึกเจริญสติ

ในการฝึกเจริญสตินี่พระพุทธเจ้าก็มีแนวอุบายวิธีหลายอย่าง ฝึกเจริญสติด้วยการติดตามดูร่างกาย เดินแล้วไปตามดูอาการเดิน ยืนแล้วก็ตามดูร่างกายในขณะยืน นั่งอยู่แล้วไปตามดูอาการของกายในขณะนั่ง นอนอยู่แล้วก็ไปตามดูอาการของกายในขณะนอน ไปตามดูร่างกายในขณะเดิน ขณะยืน ขณะนั่งแล้วก็ขณะนอน พอไปตามดูกายบ่อย ๆ สติก็เกิด พอสติของเราเกิดคราวนี้สัมปชัญญะรอบรู้ก็เกิด

พอเราเห็นกายจนชำนิชำนาญต่อไปก็ค่อย ๆ เห็นความรู้สึกก็เลยต้องมาฝึก ถ้าการปฏิบัติธรรมก็ฝึกเดินจงกรมหรือฝึกนั่งสมาธิ อย่างนั่งสมาธิเราก็หายใจเข้าเราเพียงมองดู หายใจออกเพียงมองดู นั่นคือเป็นการฝึกเจริญสติอย่างหนึ่ง หรือไม่ก็เราสังเกตไปทั่ว ๆ ร่างกาย สังเกตส่วนนั้น ส่วนนี้ แล้วเราเห็นกายส่วนนั้น เห็นกายส่วนนี้ รู้สึกในกายส่วนนั้น รู้สึกในกายส่วนนี้ นี่ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง รู้สึกตัวเน้นรู้สึกตัว พอรู้สึกตัวแล้วต่อไปก็รู้สึกในความรู้สึก มันก็ค่อย ๆ ไปลึกเข้าไปอีก แล้วตรงนี้เราก็จะเห็นว่าความสุขที่สมัยก่อนที่เราเคยยินดี

ความสุขที่เราเคยพึงพอใจ มันเป็นความสุขที่ไม่แท้จริง สุขจากการไปเที่ยวดู สุขจากการไปหามาฟัง นั่นแหละชาวโลกเราก็สุข สุขอยู่เท่านี้ แต่ว่าเป็นสุข เป็นสุขของชาวโลก ของทางโลกมันเป็นสุขที่ไม่แท้จริง มันเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์ มันมีทุกข์แอบแฝงอยู่ในนั้น ไม่ใช่สันติสุข

 

ถอดความ : สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ 28 เมษายน 2558 (1/2)

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

การปล่อยวาง  ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย โดย พระอาจารย์ชยสาโร

ปล่อยวางได้ก็เป็นสุข คารา พลสิทธิ์

เราต้องเป็นเรา อย่าให้เรากลายเป็นของมัน – ธรรมะเพื่อการปล่อยวางจากพระไพศาล

ฝึกปล่อยวาง ด้วย 10 คำสอนหลวงพ่อชา สุภทฺโท

วิธีปล่อยวาง ความรู้สึกแง่ลบ แล้วซึมซับแต่ความรู้สึกแง่บวก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.