พระสงฆ์วัดแม่ป่าข่า

พระสงฆ์วัดแม่ป่าข่า แจกอาหารผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ในพื้นที่ อ.สันกำแพง

พระสงฆ์วัดแม่ป่าข่า แจกอาหารผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ในพื้นที่ อ.สันกำแพง

พระสงฆ์วัดแม่ป่าข่า ร่วมกับเทศบาลห้วยทราย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อสม.นำข้าวสารอาหารแห้ง ไปจ่ายแจกชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และแม่บ้าน ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่หมู่บ้านดอยซิว หมู่ 6 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พระครูปลัดศุภชัย ภัทเทกเมธี เจ้าอาวาสวัดแม่ป่าข่า หมู่ 12 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน พร้อมด้วยนายไวศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย นายชาคริต ธิสา รองนายกฯ นายสายเพชร ทาโปปิน สมาชิกสภาฯนายประเวท จินาจันทร์ สมาชิกฯ,นายเอนก อินมูตโต สมาชิกฯ คุณแม่สุข อินต๊ะปวง,นายพิรุณ ขัตธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ห้วยทราย ,นายสมาน หมื่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ห้วยทราย,นางจันทร์ทิพย์ บุญเพ็ง ประธานกลุ่มแม่บ้านดอยซิว หมู่ 6, และนางจันทร์ศรี ภักดี ประธานกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 7 ต.ห้วยทราย  พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลห้วยทราย พร้อมทีมงานจำนวนกว่า 20 คน ได้ช่วยกันลำเลียงไข่ไก่ จำนวนกว่า 250 แผง และ ข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน 230 ชุด มาแจกจ่าย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง แม่บ้าน บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019 หรือ โควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในสองหมู่บ้านของตำบลห้วยทราย โดยดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิท-19 ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของชาวบ้าน การรักษาระยะห่าง และจัดเตรียมแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด
.
พระสงฆ์วัดแม่ป่าข่า
พระสงฆ์วัดแม่ป่าข่า
.
พระครูปลัดศุภชัย ภัทเทกเมธี เจริญพรว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ทำให้เราทุกคนต่างได้รับผลกระทบ และเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ เงินทอง เครื่องใช้ อาหารการกิน ทำให้คนตกงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ผู้คนอดอยาก อาตมามีบ้านเกิดอยู่ที่หมู่บ้านดอยซิว หมู่ 6 ต.ห้วยทราย มีความสำนึกสงสารชาวบ้านอยากให้การช่วยเหลือสังคม จึงได้นำทุนทรัพย์ส่วนตัว และบางส่วนที่ได้รับบริจาคจากคณะลูกศิษย์ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างปรเะทศ มาจัดชื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค-บริโภค นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน  ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอยซิว และ หมู่ 7 บ้านป่าตึง ต.ห้วยทราย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีอาหารการกินเพียงพอ ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง
.
พระสงฆ์วัดแม่ป่าข่า
.
การนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เครื่องอุปโภค-บริโภค มาแจกจ่ายในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของหมู่บ้านดอยซิว โดยที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์ และอาตมา ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วหลายแห่งรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง 1,715 ครัวเรือน สำหรับโครงการครั้งต่อไปจะนำไปแจกที่ อ.พร้าว 250 ครัวเรือน  อ.แม่อาย 200 ครัวเรือน ต.ห้วยทราย 400 ครัวเรือน ต.แม่ทา อ.แม่ทา 300 ครัวเรือน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นี้
.
ขอบคุณที่มา : เชียงใหม่นิวส์

บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.